• Upptäck

    Värdeskapande digitala investeringar börjar med en tydlig strategi

Upptäck

Värdeskapande digitala investeringar börjar med en tydlig strategi

En sömlös kundupplevelse är en förutsättning för att nå digital framgång. För att inte bli omsprungen i den digitala förändringen måste föråldrade strategier ifrågasättas och nya spelplaner etableras. Vi skapar meningsfulla digitala strategier med dina kunder i fokus och etablerar värde som håller över tid.

Mötet mellan verksamhet och målgrupper

Vi tror på att långsiktigt värde skapas när era kunders behov likriktas med er verksamhets mål och vision. Därför vill vi förstå hur er verksamhet och era målgrupper möts och hur vi kan avspegla det i form av tjänster och upplevelser. Det är ett måste för digitala kundupplevelser som hänger ihop genom alla kanaler och skapar värde.

Kartläggning av nuläget

Vi börjar med att kartlägga ert nuläge. Sedan blickar vi framåt och utåt. Vi pratar med era kunder och utforskar vad som händer före, under och efter deras möte med ert varumärke och era tjänster. Vi lyfter fram värdefulla insikter, även det där som inte är direkt uppenbart, men som kan vara stora differentieringsfaktorer när de tas till vara. Sedan formar vi idéer och koncept och stakar ut vägen mot hur de kan förverkligas.

Samspel mellan kunder och affär

Varje situation är unik. Vi har en bred verktygslåda med metoder och angreppssätt som vi använder för att forma arbetet utifrån era utmaningar. Gemensamt för dem är att de sätter fokus på samspelet mellan era kunder och er affär, och kombinerar er kunskap om er verksamhet med vår expertis inom digital strategi.

Verktygslåda

I Upptäck-fasen kan vi erbjuda ett stort antal tjänster som hjälper dig vidare på vägen. Läs mer om några av dessa här:

Citat

Elrätt

Vi är väldigt nöjda med vår Idébank. När vi startade projektet hade vi en vision om vad vi ville uppnå och ungefär vilken typ av verktyg vi trodde att vi behövde. NetRelations har hjälpt oss att forma ett digitalt verktyg som är helt nytt, har flera målgrupper och kräver en beteendeförändring hos användaren. En monumentalt svår uppgift som NetRelations lyckats väldigt bra med, på kort tid dessutom.

Jessica Ericsson , Projektledare, Elrätt

Fortum Värme

Vi är väldigt nöjda med vårt val av NetRelations som samarbetspartner i vårt strategiarbete. De har en bra affärsförståelse och strategisk höjd samtidigt som de kan plocka ner det i konkreta idéer och rekommendationer. Leveransen är till stor hjälp för den fortsatta utvecklingen av våra digitala kanaler och arbetet har även gett oss insikter som kan användas i andra delar av verksamheten.

Kristin Simonsson , Ansvarig digitala kanaler, Fortum Värme

Referenser

Under sommaren 2014 utlyste Elrätt (ett samarbetsprojekt mellan elinstallatörernas branschorganisation…

NetRelations har byggt en gemensam webbplattform åt kökskoncernen Nobia i syfte att skapa affärsnytta…

Under 2015 påbörjade Nacka kommun sin resa mot en ny digital lösning för kommunens intern- och externkommunikation…

Inspiration

två-medarbetare-tittar-på-datorskärm

Ett intranät utan mening, utan syfte, utan styrning, kommer sällan eller aldrig att vara rätt eller så bra det skulle kunna vara för en organisation. Fokus och prioritet behöver ligga på att etablera ett strategiskt fundament och ramverk som säkerställer att intranätet har väldefinierade syften, mål, styrning och organisation. 

Nu är vi inne i början på mars och det är full fart på alla håll och kanter i våra projekt på samtliga kontor, men jag tänker blicka tillbaka på hur vi startade 2016 på bästa sätt här på NetRelations. Vi fokuserade nämligen på något som du bör ha med dig i alla framtidens projekt… 

Lyckligtvis är det idag många i vår bransch som har anammat användarcentrerad design som metod. Vi låter helt enkelt användarna och deras behov vara den styrande faktorn. Det har också bidragit till att webben idag är bättre än någonsin. Men ofta undersöks användarna i en alltför snäv kontext — när en webbplats ska byggas är det just webbplatsen som sätter ramarna för de användarstudier som görs. Men vad händer innan användaren besöker din webbplats? Och efter?

Handlar design bara om att “rita lite skisser på hur det ska se ut”, eller kan det faktiskt vara nyckeln till hela din verksamhets framgång?