• Webbanalys

Webbanalys

Det är sällan endast viktigt att få många besökare på webbplatsen

Däremot är det mycket viktigt att få rätt besökare som dessutom gör det du vill att de ska göra.

Med ett bra analysarbete ökar vi webbplatsens effektivitet (konverteringsgrad) vilket ger ökade intäkter samtidigt som kostnaden för att få in fler besökare minskar.

Vi kan inte i förväg veta hur besökarna kommer att använda din webbplats. Men med hjälp av olika analysmetoder och statistikverktyg, som t ex Google Analytics, kan vi studera dem för att få kunskap om deras beteende. På så sätt kan vi hjälpa dig att optimera webbplatsen så att den verkligen fyller sitt syfte.