• Tjänstedesign (Service design)

Tjänstedesign (Service design)

Designa lönsamma tjänster som ger era kunder en kvalitativ och konsekvent upplevelse

Hänger era tjänster ihop? Fungerar de lika bra oavsett om de konsumeras digitalt eller på annat sätt? Är kunderna nöjda och är tjänsterna lönsamma? Med tjänstedesign (service design) skapar vi tjänsteupplevelser utifrån kundernas behov och med värdeskapande i fokus.

I takt med att vi blir mer och mer digitaliserade konsumerar vi mer och mer tjänster. Tjänstedesign sätter fokus på hur människor och tjänster möts med målet att förstå hur vi kan skapa värde för såväl kund som verksamhet. Vi hjälper er att designa lönsamma tjänster som ger era kunder en kvalitativ och konsekvent upplevelse.

Kartlägg ekosystemet

Tillsammans utforskar vi hur era tjänster fungerar och hur ekosystemet som tjänsterna existerar i ser ut. Både för att förstå vilka förutsättningar och möjligheter som finns, men också vilket värde tjänsterna måste ge er verksamhet för att de ska kunna vara lönsamma över tid.

Förstå kunderna

Genom att intervjua och observera era kunder kartlägger vi hur tjänsterna upplevs ur deras perspektiv. Detta beskriver vi i kundresor och upplevelsekartor som tydliggör hur kunderna möter era tjänster, hur de upplever det och vilka behov de har. Det ger oss insikter om vad som kan förbättras och visar vilka möjligheter ni har för att differentiera och positionera er med nya tjänsteerbjudanden och affärsmöjligheter. 

Skapa värde

Utifrån kundernas behov och era förutsättningar funderar vi över hur vi tillsammans kan förbättra kundens upplevelser och samtidigt skapa värde för er verksamhet. Detta kokar vi ner till konkreta koncept som vi utvärderar i prototyper med både er och era kunder. Slutligen formulerar vi tjänstekoncept med förväntat värde, målgrupper och grundläggande krav. Dessa blir det strategiska underlaget till att förverkliga era nya och förbättrade tjänster.

Referenser