• Förvaltningspaket - Strategic Partner

Förvaltningspaket

Strategic Partner

Vårt proaktiva paket Strategic Partner är det mest heltäckande paket vi erbjuder och innefattar en gedigen lösning för förvaltning och support samt ett brett spektrum av tjänster kopplat till etablering, rapportering, analys och optimering.

Strategic Partner-paketet passar dig som har en mer komplex webbplats som är direkt affärs- och verksamhetskritisk och därmed har ett behov av dedikerade resurser som kan säkerställa att din digitala lösning ständigt vidareutvecklas och optimeras.

Utifrån omfattande webbanalys levererar vi insikter och åtgärdsförslag inom en rad olika områden. Resultatet rapporteras utöver i dokumenterad form också löpande under gemensamma så kallade strategimöten där vi träffas och resonerar kring lösningen och vilka förbättringar som kan göras för att skapa ökad nytta. 

I Strategic Partner ingår:

 • En dedikerad Service Manager: Er Service Manager på NetRelations är den som ansvarar för kommunikation, validering och planering mellan er och oss.
 • Helpdesk via telefon, ärendehanteringssystem och e-post: Utvalda användare hos er får personliga konton till vårt ärendehanteringssystem där era ärenden enkelt kan rapporteras in. Alla ärenden kan därefter spåras och mätas till dess att de är lösta och/eller stängda. Vår helpdesk nås också på telefon och mail vardagar mellan kl 08:00-17:00 (gäller ej helgdagar).
 • Utvecklingsmiljö: För att kunna ge er en effektiv support upprättas en utvecklingsmiljö med er lösning som våra utvecklare har god kunskap om. 
 • Förvaltningsmöten: Möten hålls 4 gånger per år för att stämma av hur er förvaltning fungerat under det senaste kvartalet. Vi går igenom er förvaltningsplan som definierar regler och förhållningssätt inom förvaltningen, såsom rutiner för driftsättningar, regler för vem som får ta vilka beslut etc och ser över om något behöver justeras i den inför kommande år.
 • Driftövervakning: Vi övervakar din lösning mellan kl 08:00-17:00 (vardagar, ej helgdagar).
 • Incidenthantering: Vi påbörjar hantering av dina kritiska ärenden inom 1 timme från att de rapporterats in. Ärenden med normal prioritet påbörjas inom 2 arbetsdagar eller efter överenskommelse.
 • Digitala trender: Vi förser dig löpande med trendspaning inom ramen för våra strategimöten.
 • Garanterad plats på NetRelations kunskapsseminarium eller webinars: NetRelations anordnar regelbundet seminarier och webinars för att sprida kunskap och inspirera kring digitala trender. 
 • Rapport och analys (Google Analytics eller motsvarande): Vi tillhandahåller rapportering över de KPI:er som definierats och genom olika analysmetoder identifieras orsakerna bakom den utveckling vi ser och vilka förbättringsaktiviteter som behöver genomföras.
 • Strategimöten: 4 gånger per år sammanstrålar vi i ett strategimöte där vi tillsammans resonerar kring vilka åtgärder vi kan vidta för att skapa ökad nytta och ge dig maximal ROI på dina webbinvesteringar.
 • Round table-samtal: Två platser till våra återkommande round table-samtal ingår. Under dessa får ni möjlighet att träffa och nätverka med andra kunder. Under ledning av våra digitala strateger får ni i grupp prata om digitala utmaningar och dela erfarenheter med varandra.

I Strategic Partner ingår ett obegränsat antal ärenden avgiftsfritt (ingen uppstartskostnad) i månaden. 

Saknar du något i Strategic Partner-paketet?

Om du vill utöka din förvaltning till att även omfatta delar som t ex en avancerad trafikanalys, analys av användarbeteenden, prestandaoptimering eller kanske en teknisk audit kan du enkelt köpa till dessa tjänster löpande. Du kan också välja att köpa till tjänster som redaktörshjälp och användarstöd vid behov.

Våra tilläggstjänster (mot offert)

Rapportering

Optimering

Expert Services

 • Rapportframtagning on demand
 • Trafik/SEO
 • Rapport set-up (avancerad)
 • Heatmaps
 • Användbarhet 
 • Dataintegrationer
 • Kundfeedback (online-mätning)
 • Prestandaoptimering
 • Användarstudier
 • Användarinspelningar online
 
 • Användartester
   
 • Customer Journeys

Analys

Utbildning

 • Style guides
 • Trafikanalys
 • Utbildning i analysverktyg
 • Strategiframställning
 • Avancerad trafikanalys
 • Utbildning i Episerver
 • Marketing Automation
 • Användarbeteenden
 • "Att skriva för webben"
 • Personalisering
 • Flödesanalys
 • Inspirationsföreläsningar
 • Teknisk audit
 • Resultatanalys
 
 • Tillgänglighetsanalys
 • Konkurrentanalys (online)
   
 • A/B-tester
   
 • Last- och prestandatest