• SharePoint

SharePoint

Den digitala arbetsplatsen är framtiden

SharePoint är navet i den digitala arbetsplatsen med fokus på att skapa affärsnytta genom kommunikation, samarbete, processer och integrationer. 

Den digitala arbetsplatsen handlar om att skapa en helhet av alla de verktyg och applikationer man behöver för sitt arbete, och leverera dessa på ett konsekvent, användbart och produktivt sätt till sina medarbetare.

SharePoint som plattform har unika förutsättningar för att underlätta detta, och både fungera som en portal och applikationsplattform för kommunikation, samarbete, integrationer och verksamhetsstöd. Allt integrerat med Microsoft Office för en effektiv arbetsdag för era medarbetare. Om man väljer SharePoint online, som en del av Office 365, finns fler kraftfulla instrument i verktygslådan.

Våra vanligaste uppdrag på SharePoint

 • Intranät
 • Samarbete i projekt och team
 • Ledningssystem
 • Dokumenthantering
 • Ärendehantering
 • Extranät
 • Söklösningar
 • Utbildning
 • Migrering

Intranät på SharePoint

Ett SharePoint-intranät är en stabil mittpunkt i era verksamhetssystem. Här finns grundläggande stöd för informationspublicering, kommunikation, samarbete och dokumenthantering, och gränsslösa möjligheter för att bygga vidare mot den digitala arbetsplatsen.

Vi gör SharePoint enkelt för alla användare

NetRelations levererar användbara lösningar på SharePoint som genererar affärsnytta. Att SharePoint behöver vara användarvänligt är något vi tagit fasta på sedan länge, och att leverera lösningar som kombinerar förenklade användbara gränssnitt med igenkänningsfaktorn från Microsoft Office är något som är standard för NetRelations. Vi på NetRelations brinner för att skapa intuitiva digitala lösningar på SharePoint och vi vet varför, hur och när man skräddarsyr SharePoint både i utseende, interaktion och funktion. Naturligtvis med ett modernt och mobilanpassat gränssnitt genom responsive design.

I våra team jobbar interaktionsdesigners och formgivare tätt tillsammans med gränssnittsutvecklare, lösningsarkitekter och SharePoint-utvecklare. Självklart maximerar vi samtidigt användandet av standardfunktionalitet i SharePoint, detta handlar om ett annorlunda sätt att se på presentation och interaktion, inte om den underliggande lösningen. Vi ger helt enkelt era medarbetare en bättre användarupplevelse på SharePoint utan kompromisser.

Kostnadseffektiva och flexibla projekt

NetRelations erbjuder garanterat kostnadseffektiva projekt på kort tid och en enkel väg för er att få ett riktigt bra intranät, ledningssystem, eller annan SharePoint-lösning. Det gör vi genom att bygga våra SharePoint-lösningar på förädlade ramverk som innehåller färdiga tjänster, funktioner och komponenter från vår långa erfarenhet inom utveckling av både användargränssnitt och funktionalitet för SharePoint.

Ni får både tillgång till färdiga koncept och kvalitetssäkrade lösningar, och en möjlighet att anpassa dessa vidare för era specifika behov. I ramverken finns också ett vackert och användarvänligt gränssnitt, som antingen kan användas som det är, eller anpassas till er grafiska profil som ett naturligt steg i vår implementationsprocess.

Exempel på koncept och funktionalitet i våra ramverk:

 • Färdiga koncept och sidmallar för bland annat startsida, landningssida och innehållssida
 • Widgets för personalisering av funktionalitet och information, både på gruppnivå och individnivå
 • Användarprofiler, medarbetarlistningar och organisationskartor
 • Nyhetsportal med kategorisering, målgruppsstyrning, och förenklade funktioner för nyhetshantering
 • Viktiga meddelanden med kategorier och målgrupper
 • Verktygslänkar och favoritlänkar, centralt styrda med målgrupper eller individuellt personaliserat
 • Designanpassning och branding, med responsive design för mobila enheter
 • Hantering av kalendrar och meddelanden, med integration mot Microsoft Exchange och Outlook
 • Kunskapsdelning genom bland annat bloggar och forum
 • Ledningssystem med processkartor för verksamhetsstyrning och kvalitetssäkring
 • Sökfunktioner, dokumenthantering, och mycket mer

Baserat på er befintliga infrastruktur och de högnivåkrav som finns gällande plattform rekommenderar vi er bästa möjliga val för hur ni ska arbeta med SharePoint. Våra ramverk bygger på principen cloud-first, vilket innebär att samma lösning fungerar både online (Office 365) och on-premise (SharePoint 2013 eller SharePoint 2016) och att ni enkelt kan börja i en miljö för att sedan flytta den om så önskas, eller köra en SharePoint-hybridmiljö där vissa delar ligger i Office 365 medan andra nyttjar SharePoint on-premise.

NetRelations är experter på SharePoint

Vi har sedan 2006 levererat lösningar på SharePoint och 2012 blev vi det första helsvenska företaget som tilldelades BCSP-certifiering (Business Critical SharePoint Partner) av Microsoft. Det innebär att vi kombinerar teknisk kunskap med hög verksamhetsförståelse – en förutsättning för att leverera lösningar som skapar nytta.

Alla våra lösningsarkitekter och SharePoint-utvecklare i Stockholm och Göteborg är certifierade på SharePoint-plattformen och kan hjälpa till med allt ifrån strategiska frågeställningar och förstudier, kompletta lösningsprojekt och migreringsprojekt, till att göra punktinsakter som resurser i ert projekt.

NetRelations är Guld-certifierade av Microsoft inom SharePoint (Collaboration & Content), vilket är Microsofts högsta partnernivå, och vi har genomfört fler än 100 projektleveranser på SharePoint.

Citat

Kommunförbundet Stockholms län

NetRelations personal gav utan undantag hög service och vi har känt oss mycket nöjda med samarbetet under hela resan.

Anja Baklien , Stabschef och Projektledare, KSL

Specialfastigheter

Kraften i utvecklingen har lagts på det som verkligen betyder något för medarbetarna.

Utdrag nomineringstext , RIM/"Sveriges bästa intranät 2014"

Hultafors Group

Vi hade sedan tidigare goda erfarenheter av NetRelations som partner. De har ett tydligt koncept kring arbetsmetod som fungerar mycket bra.

Anders Landqvist , IT-manager, Hultafors Group AB

Referenser

Under 2013 fick NetRelations tillsammans med Elicit förtroendet att förvalta och vidareutveckla applikationer…

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) är en politiskt styrd organisation med länets kommuner som medlemmar…

Hultafors Group AB har flera olika varumärken representerade i närmare 40 olika länder. Detta ställer…