• Projektledning och styrning

Projektledning och styrning

Uppnå förväntad nytta, avkastning och effekt

Som kund ska du alltid känna tryggheten att ett projekt styrs, leds och kontrolleras för att förväntad nytta ska uppnås och att den ekonomiska investeringen som projektet innebär ska ge förväntad avkastning och effekt.

Ett led i vår kvalitetssäkringsprocess har varit att införa den internationellt vedertagna projektstyrningsmodellen PRINCE2 som projektstandard och väva ihop våra metoder och processer med denna. 

I samband med valet av PRINCE2 gjordes en noggrann utvärdering av olika metoder. Valet föll på PRINCE2 för att det är en pragmatisk, lättrörlig och skalbar metod som passar både vattenfalls- och agila projekt oavsett storlek. Metoden erbjöd oss en möjlighet att standardisera vårt kvalitetssystem och etablera ett strukturkapital i form av processbeskrivningar, rutiner och mallar.

Våra projektledare samt även ett antal av våra styrgruppsmedlemmar och projektmedarbetare har sedan start löpande utbildats och certifierat sig i PRINCE2 

NetRelations strategiska mål är starkt fokuserat på att vara en förstklassig leverantör med högkvalificerade specialister inom vart och ett av de områden vi agerar inom. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och vidareutveckla våra arbetssätt, där vår dedikerade Quality Manager (QM) har det övergripande ansvaret.

Mer om PRINCE2

PRINCE2 är en metod för styrning och ledning av projekt och innehåller ett antal processer vilka beskriver den stegvisa utvecklingen av projektet från start till mål. PRINCE2 ger alltså ett ramverk för vad som behöver göras, av vem och när.

Metoden är generisk och kan användas för alla typer av projekt oavsett storlek, typ, organisation, geografi och kultur. Detta möjliggörs genom att isolera styr- och ledningsaspekterna av ett projekt från det mer specialistbetonade arbetet så som t.ex. design, utveckling, konstruktion osv.

Referenser

Benders stod inför utmaningen att införa en helt ny, modern, responsiv webbplats i syfte att underlätta…

Svenskt Tenn

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericson, som i nära samarbete med den berömde arkitekten och…