• Målstyrning

Målstyrning

Metod som identifierar hur din digitala lösning bör utformas

Utgångspunkten är de mål och effekter som verksamheten vill uppnå via den nya webbplatsen eller det nya intranätet, tillsammans med användarnas behov.

Genom att utgå från den förväntade verksamhetsnyttan som till exempel det nya intranätet eller den nya webbplatsen ska bidra till, undersöker vi användarnas behov och intentioner i det sammanhang där webbplatsen eller intranätet ska användas. Dessa behov kartläggs genom djupintervjuer eller workshops med de prioriterade målgrupperna. Detta kan med fördel även kompletteras med en webbanalys av befintligt intranät eller webbplats.

Efter inledande insikt och strategi med målstyrning som metod hjälper vi självklart även till med efterföljande insikt, design samt implementering och optimering. Vi finns vid din sida under hela resan, från start till mål och vidare in i förvaltning.