• Koncept

Koncept

Skapa intresse och engagemang med ett genomtänkt webbkoncept

Genom en tydlig, bärande idé som presenterar och positionerar ditt varumärke på bästa sätt skapar du en stark och konkurrenskraftig webbnärvaro.

Lite förenklat kan man säga att ett webbkoncept börjar med research och informationsinsamling, går vidare med konceptuella skisser (wireframing) och grafisk formgivning, för att sedan fortsätta med prototyputveckling och användbarhetstestning. När webbkonceptet är godkänt implementeras det på det publiceringsverktyg din organisation har valt i samråd med oss.

Det skiljer sig självklart en del från fall till fall, och det är inte alltid vi själva utför alla delar av ett webbkoncept. En del uppdragsgivare gör någon del av arbetet på egen hand, men överlåter resten till oss. Ibland har uppdragsgivaren en relation med någon annan som står för grafisk form eller interaktionsdesign. Det är dock i princip alltid vi som håller ihop alla delarna på ett övergripande plan och ser till att slutresultatet blir det bästa möjliga.