• Interaktionsdesign

INTERAKTIONSDESIGN

Skapa affärsnytta genom en positiv användarupplevelse

Kort och gott handlar interaktionsdesign om att skapa ett gränssnitt som bidrar till att besökaren får en bra användarupplevelse, enkelt hittar sökt information och smidigt kan utföra olika uppgifter.

Målet med en vass interaktionsdesign är att skapa affärsnytta genom en positiv användarupplevelse. Hur en besökare blir bemött på webbplatsen påverkar helhetsbilden av företaget/organisationen och är direkt avgörande för framtida besök och vilken relation som byggs.

Interaktionsdesignen tas fram utifrån de krav som finns för webbplatsen. Vanligen presenteras den i form av flöden, navigationskoncept, sitemaps, wireframes och prototyper. Tilsammans fungerar dessa delar som ett stöd för systemutvecklarna och programmerarna i implementationsfasen.

Oftast kan vi direkt avgöra om en interaktionsdesign fungerar eller inte, men ibland behövs tester för att identifiera delar som behöver justeras. I de fall det är svårt att vara helt säker genomför vi användartester för att se hur riktiga användare tolkar och använder ett gränssnitt.