• Integration

Integration

Integrationer är en del av vår vardag

Idag bygger vi nästan inga webbplatser, intranät, e-handelslösningar eller mobila lösningar utan att dessa är integrerade mot en annan datakälla. Det kan vara både externa källor som till exempel omvärldsbevakning eller betaltjänster, såväl som interna källor i form av exempelvis ett CRM-system.

De vanligaste och mest avancerade integrationerna ser vi i e-handels- och intranätlösningar där flera system ska kopplas ihop för att underlätta för användarna genom att samla all information på ett ställe. Genom integration når kort och gott våra uppdragsgivare enklare sina mål.

Vi på NetRelations är experter på att integrera plattformar som EPiServer, SharePoint, WordPress och Umbraco mot verksamhetssystem. En bra integration är dock inte alltid rent teknisk utan det handlar också mycket om att den ska vara genomtänkt med en bra arkitektur.