• Förvaltning

Jämförelse av egenskaper i våra tre olika förvaltningserbjudanden
Egenskap Basic Partner Strategic Partner
Lär mer Läs mer om förvaltning Basic Läs mer om förvaltning Partner Läs mer om förvaltning Strategic Partner
Service Manager Ja Ja Ja
Helpdesk Ja Ja Ja
Utvecklings­miljö Ja Ja Ja
Förvaltnings­möten 1 per år 2 per år 4 per år
Drift­övervakning Nej Ja Ja
Incident­hantering Från 4h Från 2h Från 1h
Digitala trender Nej Ja Ja
Kunskaps­seminarier Nej Ja Ja
Rapport och analys Nej Ja Ja
Strategi­möten Nej 2 per år 4 per år
Round Table-samtal Nej Nej Ja
Support­avgift Per ärende 5 fria ärenden per månad Gratis
Förvaltning

Förstå dina användare, anpassa utifrån deras behov och skapa nytta

Hos oss på NetRelations ser vi alltid våra projekt som kretslopp. Vi tror inte på långa, stora och dyra projekt utan på att arbeta med löpande vidareutveckling och optimering i syfte att förstå slutanvändaren och dess beteende. En av de enskilt viktigaste vägarna till digital framgång och affärsnytta. 

Vi tror också på att skala förvaltningslösningen utifrån de behov som just din organisation har och erbjuder därför tre olika förvaltningspaket: Basic, Partner och Strategic Partner.

Varje förvaltningspaket innehåller olika mycket delar av åtgärder inom etablering, rapportering, analys och optimering samt support och förvaltning.

Genom att erbjuda ett flertal paket får du som kund möjlighet att lägga förvaltningen på en ambitionsnivå som passar just din organisation och lösning.

NetRelations är en framstående aktör inom webbanalys. För att illustrera vårt fokus på mätbarhet så certifierar vi inte bara våra webbanalytiker och konverteringsstrateger, utan även många gränssnittsutvecklare, projektledare och systemutvecklare har personliga Google Analytics-certifieringar. 

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Välkommen att fylla i nedanstående formulär så tar vi en kontakt med dig inom kort. 

Citat

Bostads AB Poseidon

NetRelations är det bolag jag har som förebild när jag beskriver för andra hur jag vill att kundservice och support ska fungera. Det är alltid leverans i tid och med kvalitét.

Sofia Swärd , Webbansvarig, Bostads AB Poseidon

Göteborgs Stadsteater

Vi har under flera år anlitat NetRelations som förvaltare av våra två webbplatser. Samarbetet fungerar väl och vi har stort förtroende för dem, både vad gäller förnyelse, leveranser, löpande support och som partner att bolla nya idéer med. NetRelations bemötande präglas av snabbhet, noggrannhet och vänlighet.

Ulrika Sonn , Marknads och kommunikationschef, Göteborgs Stadsteater

Jaktia

NetRelations bistår med mycket hög kompetens och servicegrad. Vi är mycket nöjda med deras struktur och arbetssätt i både projekt och förvaltning.

Sarah Martinsson , Digital Marketing Consultant, Jaktia