• Episerver

Episerver

Vi bygger öppna och dynamiska lösningar

NetRelations är Episerver Premium Solution Partner. Det innebär att vi tillhör den lilla skara av konsultbolag i Sverige som uppfyller Episervers högt ställda krav på antal certifierade utvecklare och genomförda projekt.

Hos oss arbetar totalt 4 medarbetare som kan titulera sig Episerver Most Valued Professional (EMVP), en titel som endast totalt 33 utvecklare i världen har erhållit. Under åren har vi gjort fler än 300 projektleveranser på plattformen och rankas idag som en av de tio främsta Episerver-partnerna i världen.

Vi är en av de partners som exklusivt har valts ut av Episerver att sitta med i deras utvecklingsråd - Episerver Inner Circle Program.                                            

Vi bygger våra lösningar öppet och dynamisk för att skapa ett leverantörsoberoende i det löpande arbetet. Med andra ord, du ska inte vara beroende av oss eller någon annan leverantör för att fullt ut styra och kontrollera er digitala närvaro.

episerver premium partner

Citat

Hultafors Group

”Vi har fått ett bra verktyg som hjälper oss att inte bara publicera effektivt, men också att kunna följa upp och förbättra, inte minst när det gäller SEO.

Jenny Lindberg , Webmaster, Hultafors Group

Elrätt

NetRelations har hjälpt oss att forma ett digitalt verktyg som är helt nytt, har flera målgrupper och kräver en beteeendeförändring hos användaren.

Jessica Ericsson , Projektledare, Elrätt

Capio Närsjukvård

Vi letade efter en samarbetspartner som hade hög teknisk kompetens både vad gäller EPiServer och integrering av andra verksamhetssystem till ett intranät.

Urban Jersby , Projektledare, Capio Närsjukvård

Referenser

NetRelations har på uppdrag av Hultafors Group byggt fyra nya webbplatser, varav en till koncernen…

NetRelations har byggt en gemensam webbplattform åt kökskoncernen Nobia i syfte att skapa affärsnytta…