• Digital strategi

Idag är er webbplats sannolikt bara en liten del av hela er digitala närvaro

Vi hjälper er att ta fram strategier som säkerställer att era digitala kanaler samspelar och levererar en sömlös kundupplevelse.

Företag och organisationer konkurrerar i allt högre grad utifrån vilken upplevelse de ger sina kunder. Vi hjälper er att hitta rätt strategiska investeringar för en digital närvaro som samspelar med alla andra delar av kundupplevelsen. Med en digital strategi som spänner över flera kanaler och utgår från kundernas resa genom dem skapar vi förutsättningar för digitala upplevelser som verkligen fungerar.

Spelplan och målbild

En strategi måste utgå från ett mål och en vision. För att förstå hur vi ska nå målet behöver vi även förstå spelplanen som vi befinner oss på. Tillsammans utforskar vi nuläge, målbild och omvärld. Sedan djupdyker vi i era kunders behov. Insikterna det ger oss linjerar vi med era affärsmål för att förstå hur vi kan nå dem.

Koncept och kanalstrategi

Utifrån insikter från era kunder och er verksamhet idégenererar vi tillsammans och hittar digitala koncept som skapar värde. Sedan utforskar vi när varje kanal är som viktigast och hur kanalerna behöver samspela för att stödja hela kundresan. Slutsatserna formulerar vi i investeringsmöjligheter med syfte, förväntat värde, målgrupper och kravbild.

Utrullning och uppföljning

Här stakar vi ut en tydlig väg mot förverkligande av de nya koncepten. Tillsammans enas vi om en roadmap och utrullningsplan. Och för att vara säkra på att vi har nått målen vi satt upp skapar vi en mät- och analysplan för måluppföljning i varje kanal.