• Förvaltningspaket - Basic

Förvaltningspaket

Basic

Vårt paket Basic passar dig som vill lägga fokus på förvaltning och support i syfte att uppnå en stabil och pålitlig drift av din digitala lösning. 

Med en Basic-paketering säkerställer du att du får kontinuerlig hjälp med att agera på saker som inträffar som till exempel buggrättning eller hantering av påverkan av yttre beroenden. Helt enkelt den typen av arbete som är svårt att planera och på ett strukturerat sätt få in i en löpande vidareutveckling.

I Basic ingår:

 • En dedikerad Service Manager: Er Service Manager på NetRelations är den som ansvarar för kommunikation, validering och planering mellan er och oss.
 • Helpdesk via telefon, ärendehanteringssystem och e-post: Utvalda användare hos er får personliga konton till vårt ärendehanteringssystem där era ärenden enkelt kan rapporteras in. Alla ärenden kan därefter spåras och mätas till dess att de är lösta och/eller stängda. Vår helpdesk nås också på telefon och mail mellan kl 08:00-17:00 (vardagar, ej helgdagar).
 • Utvecklingsmiljö: För att kunna ge er en effektiv support upprättas en utvecklingsmiljö med er lösning som våra utvecklare har god kunskap om. 
 • Förvaltningsmöte: Möten hålls 1 gång per år för att stämma av hur er förvaltning fungerat under året. Vi går igenom er förvaltningsplan som definierar regler och förhållningssätt inom förvaltningen, såsom rutiner för driftsättningar, regler för vem som får ta vilka beslut etc och ser över om något behöver justeras i den inför kommande år.
 • Incidenthantering: Vi påbörjar hantering av dina kritiska ärenden inom 4 timmar från att de rapporterats in. Ärenden med normal prioritet påbörjas inom 10 dagar eller efter överenskommelse.

En supportavgift/uppstartskostnad tillkommer per ärende.                 

Saknar du något i Basic-paketet?

Om du vill utöka din förvaltning till att även omfatta delar som t ex analys av trafik/SEO, analys av användbarhet eller prestandaoptimering kan du enkelt köpa till dessa tjänster löpande. Du kan också välja att köpa till tjänster som redaktörshjälp och användarstöd vid behov.

Våra tilläggstjänster (mot offert)

Rapportering

Optimering

Expert Services

 • Rapportframtagning on demand
 • Trafik/SEO
 • Rapport set-up (avancerad)
 • Heatmaps
 • Användbarhet 
 • Dataintegrationer
 • Kundfeedback (online-mätning)
 • Prestandaoptimering
 • Användarstudier
 • Användarinspelningar online
 
 • Användartester
   
 • Customer Journeys

Analys

Utbildning

 • Style guides
 • Trafikanalys
 • Utbildning i analysverktyg
 • Strategiframställning
 • Avancerad trafikanalys
 • Utbildning i Episerver
 • Marketing Automation
 • Användarbeteenden
 • "Att skriva för webben"
 • Personalisering
 • Flödesanalys
 • Inspirationsföreläsningar
 • Teknisk audit
 • Resultatanalys
 
 • Tillgänglighetsanalys
 • Konkurrentanalys (online)
   
 • A/B-tester
   
 • Last- och prestandatest