• Användningstester

Användningstester

Användningstester ger dig förståelse för hur användare tolkar och använder ett gränssnitt

Användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt ett användargränssnitt är att använda. En metod för att utvärdera användbarheten är att genomföra användningstester.

Förstår användarna hur de ska gå vidare i ett flöde på webbplatsen? Hittar de informationen som de letar efter på intranätet? Det mest effektiva sättet att förstå hur väl ett gränssnitt fungerar är att se när människor använder det. Under användningstesterna observerar vi hur användare upplever och tolkar ett gränssnitt. På så sätt ser vi vad som fungerar bra, men också vilka designförbättringar som behöver göras och vi kan därmed på ett snabbt och effektivt sätt skapa bästa möjliga upplevelse för användarna.

När användare utför realistiska uppgifter på din webbplats får vi kvalitativa insikter i varför användarna har problem. Detta hjälper oss att ta beslut i hur vi kan förbättra en design och säkerställa att lösningen levererar den tilltänkta nyttan, både för användare och för verksamheten. Vi kan även mäta andel uppgifter som användarna klarar av att utföra som ett sätt att kommunicera webbplatsens användbarhet generellt.

Att genomföra användningstester från första början och aktivt genom hela projektet är en naturlig del och något vi lägger stor vikt vid. Vid förvaltning kan vi även fokusera på att testa utvalda flöden som en del av den analys och webbstrategi som vi jobbar med kontinuerligt efter att ett projekt lanserats.