• Förverkliga

    Innovativ design och teknik gör det möjligt

Förverkliga

Innovativ design och teknik gör det möjligt

Vi designar upplevelser som engagerar och hänger ihop, både i stort och smått. Med vår djupa tekniska expertis realiserar vi dem på världsledande digitala plattformar. Så ger vi modern teknik spelrum för att skapa verklig nytta.

När det är dags att förverkliga resultatet av det förarbete som gjorts under ”Upptäck”-fasen vill vi grunda våra val av design och teknik på fakta. Vare sig det handlar om en ny webbplats, intranät eller e-handel utgår vi från verkliga behov och har som målsättning att den funktionalitet som vi skapar faktiskt behövs och kommer att användas i organisationen utifrån de behov som slutanvändaren har. På så sätt skapar vi nytta för våra kunder och underlättar för deras besökare eller användare.

Teknikval baseras på behov

Vi låter alltid användarens behov styra våra teknikrekommendationer vilket ibland kan leda till att vi rekommenderar våra kunder något annat än det de trodde att de behövde innan de kom till oss.  Vi ser det som att vi hjälper våra kunder att navigera igenom den djungel av teknik- och plattformsval som finns idag. Vi levererar lösningar på kommersiella plattformar som Episerver och SharePoint, men också på open source-plattformar som Wordpress eller Umbraco.

När valet av plattform är gjort tar vår expertis inom gränssnitts- och systemutveckling vid och skapar en lösning som är designad för att skapa affärs- eller verksamhetsnytta. 

Löpande kommunikation

Vi finns tillgängliga genom hela processen för att svara på frågor, diskutera olika lösningar och visa hur arbetet fortgår. Som kund till oss får du möjlighet att löpande se hur det vi ska leverera växer fram. På så sätt kan eventuella oklarheter och missförstånd redas ut tidigt och vi undviker tidskrävande omarbetningar i slutfasen av ett projekt.

Prototypbaserad gränssnittsutveckling

Hos oss är de flesta utvecklare specialiserade på att arbeta antingen med gränssnitt – det du möter i webbläsaren – eller systemutveckling – programmering och konfigurering av den bakomliggande arkitekturen och funktionaliteten.

Som en följd av detta arbetar vi nästan alltid med en fristående miljö för att visa hur gränssnittet fungerar. Vi kallar det för ”prototyp”, men det är snarare en mall eller ett facit för hur gränssnittskoden ska se ut när den är implementerad i den plattform vi har valt.

Detta arbetssätt ger våra gränssnittsutvecklare möjlighet att arbeta betydligt snabbare och mer effektivt än om gränssnittet vore sammanbyggt med den slutliga plattformen. Det gör också att våra kunder snabbare kan få en känsla för hur det vi bygger kommer att fungera i en webbläsare.

Verktygslåda

I Förverkliga-fasen kan vi erbjuda ett stort antal tjänster som hjälper dig vidare på vägen. Läs mer om några av dessa här:

Citat

Göteborgs Stad

För att ta fram koncept och processer för vårt centrala ramverk behövde vi en partner med djupa kunskaper i gränssnittsutveckling och med tidigare erfarenhet av att jobba med styleguides och komponentbaserad GUI-arkitektur.

Mikael Sandin , Product Manager and UX-designer, Göteborgs Stad Intraservice

Svenskt Tenn

Svenskt Tenns nya webbplats har tagits emot med värme och uppskattning såväl internt som externt. Den har blivit både omtalad och omskriven för den väl genomtänkta kombinationen av bilder, texter, nyheter och historia. Vi har tagit ett stort kliv i Svenskt Tenns digitala utveckling, och är väldigt stolta över att ha nått så här långt.

Thommy Bindefeld , Marknadschef och kreativt ansvarig, Svenskt Tenn

Nacka kommun

Vi sökte en partner med specifik kompetens att designa och bygga en webbplats som skulle kunna fungera för alla kommunens intressenter samt också långsiktigt kunna vara vårt stöd och utmana oss i att utveckla och använda webben som kanal. Vårt partnerskap med NetRelations har kännetecknats av bred kompetens och stort engagemang.

Lotta Nordström , Digitaliseringschef, Nacka kommun

Referenser

Göteborgs Stad samordnar sina teknik- och webbuppdrag inom en organisation som heter Intraservice…

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericson, som i nära samarbete med den berömde arkitekten och…

Under 2015 påbörjade Nacka kommun sin resa mot en ny digital lösning för kommunens intern- och externkommunikation…

Inspiration

En solig dag i mars passade vi på att intervjua våra gränssnittsarkitekter Sandra Granberg och Mikael Norling på temat Style guides och designsystem. Vad krävs egentligen för att komma igång och arbeta Style guide-driven? Hur lång tid tar en process från start till mål och passar den här typen av arbetssätt verkligen alla organisationer? Detta och lite till får du svar på i intervjun. Enjoy!

Har du ett intranät som svämmar över med information, där minst hälften av innehållet är gammalt och inaktuellt? Anser era anställda att de inte hittar det de letar efter på intranätet? Då är du inte ensam!

Utveckling av mjukvara har gått mot ett allt mer agilt (lättrörligt, smidigt) arbetssätt för att möta de krav en värld som snabbt förändras ställer och där man ständigt måste vara uppdaterad på det senaste.

Går det att behålla sin nuvarande SharePoint-lösning på lokal server och ändå ta del av alla nyheter som släpps i molnet? Vår systemutvecklare och SharePoint-expert Robert Skyttberg menar att hybrida lösningar ger dig möjligheten att få "det bästa av två världar"!