• Förverkliga

    Innovativ design och teknik gör det möjligt

Förverkliga

Innovativ design och teknik gör det möjligt

Vi designar upplevelser som engagerar och hänger ihop, både i stort och smått. Med vår djupa tekniska expertis realiserar vi dem på världsledande digitala plattformar. Så ger vi modern teknik spelrum för att skapa verklig nytta.

När det är dags att förverkliga resultatet av det förarbete som gjorts under ”Upptäck”-fasen vill vi grunda våra val av design och teknik på fakta. Vare sig det handlar om en ny webbplats, intranät eller e-handel utgår vi från verkliga behov och har som målsättning att den funktionalitet som vi skapar faktiskt behövs och kommer att användas i organisationen utifrån de behov som slutanvändaren har. På så sätt skapar vi nytta för våra kunder och underlättar för deras besökare eller användare.

Teknikval baseras på behov

Vi låter alltid användarens behov styra våra teknikrekommendationer vilket ibland kan leda till att vi rekommenderar våra kunder något annat än det de trodde att de behövde innan de kom till oss.  Vi ser det som att vi hjälper våra kunder att navigera igenom den djungel av teknik- och plattformsval som finns idag. Vi levererar lösningar på kommersiella plattformar som Episerver och SharePoint.

När valet av plattform är gjort tar vår expertis inom gränssnitts- och systemutveckling vid och skapar en lösning som är designad för att skapa affärs- eller verksamhetsnytta. 

Löpande kommunikation

Vi finns tillgängliga genom hela processen för att svara på frågor, diskutera olika lösningar och visa hur arbetet fortgår. Som kund till oss får du möjlighet att löpande se hur det vi ska leverera växer fram. På så sätt kan eventuella oklarheter och missförstånd redas ut tidigt och vi undviker tidskrävande omarbetningar i slutfasen av ett projekt.

Prototypbaserad gränssnittsutveckling

Hos oss är de flesta utvecklare specialiserade på att arbeta antingen med gränssnitt – det du möter i webbläsaren – eller systemutveckling – programmering och konfigurering av den bakomliggande arkitekturen och funktionaliteten.

Som en följd av detta arbetar vi nästan alltid med en fristående miljö för att visa hur gränssnittet fungerar. Vi kallar det för ”prototyp”, men det är snarare en mall eller ett facit för hur gränssnittskoden ska se ut när den är implementerad i den plattform vi har valt.

Detta arbetssätt ger våra gränssnittsutvecklare möjlighet att arbeta betydligt snabbare och mer effektivt än om gränssnittet vore sammanbyggt med den slutliga plattformen. Det gör också att våra kunder snabbare kan få en känsla för hur det vi bygger kommer att fungera i en webbläsare.

Verktygslåda

I Förverkliga-fasen kan vi erbjuda ett stort antal tjänster som hjälper dig vidare på vägen. Läs mer om några av dessa här:

Citat

Göteborgs Stad

För att ta fram koncept och processer för vårt centrala ramverk behövde vi en partner med djupa kunskaper i gränssnittsutveckling och med tidigare erfarenhet av att jobba med styleguides och komponentbaserad GUI-arkitektur.

Mikael Sandin , Product Manager and UX-designer, Göteborgs Stad Intraservice

Svenskt Tenn

Svenskt Tenns nya webbplats har tagits emot med värme och uppskattning såväl internt som externt. Den har blivit både omtalad och omskriven för den väl genomtänkta kombinationen av bilder, texter, nyheter och historia. Vi har tagit ett stort kliv i Svenskt Tenns digitala utveckling, och är väldigt stolta över att ha nått så här långt.

Thommy Bindefeld , Marknadschef och kreativt ansvarig, Svenskt Tenn

Nacka kommun

Vi sökte en partner med specifik kompetens att designa och bygga en webbplats som skulle kunna fungera för alla kommunens intressenter samt också långsiktigt kunna vara vårt stöd och utmana oss i att utveckla och använda webben som kanal. Vårt partnerskap med NetRelations har kännetecknats av bred kompetens och stort engagemang.

Lotta Nordström , Digitaliseringschef, Nacka kommun

Referenser

Göteborgs Stad samordnar sina teknik- och webbuppdrag inom en organisation som heter Intraservice…

Svenskt Tenn

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericson, som i nära samarbete med den berömde arkitekten och…

Inspiration

Digitala projekt tillhör idag de mest affärs- och verksamhetskritiska projekten i en organisation och det kan bli direkt förödande både för verksamheten och budgeten om de körs i diket. 

Att den digitala närvaron ständigt växer är något de flesta organisationer idag är beredda att skriva under på. Den digitala transformation vi befinner oss i innebär att dina användare kommer att möta ditt varumärke i nya typer av scenarion, från ett oändligt antal enheter och skärmupplösningar.

Agil kravställning bygger på empiriska erfarenheter från tidigare lärdomar och anpassar sig efter de fakta och data som historiskt påvisat rätt väg framåt. En viktigt ingrediens till framgångsreceptet bygger på att vänta med beslut så länge som möjligt, då man i regel har mer och bättre underlag.

Mången äro de som har spelat schack under dess 1500 år långa historia. Med dåtida gamification så tränade krigsherrar strategiskt och taktiskt tänkande över ett bräde med pjäser med specifika förmågor för att förmå att besegra sina motståndare på slagfältet. Från en tid då besegra fiendens kung var målet till en tid då det handlar om anpassning och digital transformation för att vinna kundens hjärta. Vår tids arena handlar om digitalisering och snabba anpassningar men i stora drag är modellen den samma – vi vill vinna.