• Förädla

  Att ligga i framkant kräver ständig förbättring

Förädla

Att ligga i framkant kräver ständig förbättring

Vi tycker inte att digitala projekt har ett slut. Vi hjälper dig att mäta, utvärdera, utmana och optimera för att möta nya utmaningar. Genom att ständigt vara proaktiva och ha modet att ifrågasätta vägleder vi våra kunder mot att bli ännu bättre.

Vi arbetar löpande med att utveckla våra kunder och deras digitala mognad. Detta gör vi genom en så kallad proaktiv förvaltning under vilken vi löpande förser dig som kund med såväl analyser som inspiration för att nå det önskade visionsläget. 

När vi pratar om proaktiv förvaltning innefattar det enkelt uttryckt webbanalys, användarstudier, trendbevakning, rådgivning, konverteringsoptimering och strategisk utveckling. Med andra ord, det är här vi tittar på hur lösningen har presterat tidigare (mäter), drar slutsatser kring varför prestationen varit som den varit (analyserar) för att därefter ta beslut om vad vi kan förbättra (optimerar).

NetRelations är framstående inom webbanalys. Vi certifierar inte enbart bara våra webbanalytiker och strateger utan många av våra gränssnittsutvecklare och systemutvecklare är också certifierade i Google Analytics. Att både förstå affären och organisationens mål samt slutanvändarna och deras beteende tycker vi är avgörande faktorer för att nå framgång.

Trendspaning och strategisk rådgivning är två andra viktiga och ofta mycket uppskattade moment i den proaktiva förvaltningen. Att dela med oss av specialistkompetens om branschen, olika trender, vad som händer med olika plattformar och system och därefter råda till åtgärder är något vi ser som en självklarhet.

Ett viktigt forum för den proaktiva förvaltningen är regelbundna webbråd. På dessa möten går vi igenom pågående och slutförda insatser, tittar på aktuella trender, diskuterar utfallet från genomförda analyser, bollar olika idéer och sätter tillsammans en åtgärdsplan över kommande aktiviteter. 

Verktygslåda

I Förädla-fasen kan vi erbjuda ett stort antal tjänster som hjälper dig vidare på vägen. Här hittar du några av dessa. Du kan också läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att förvalta din lösning.

 • Webbanalys
 • Helpdesk
 • Utvecklingsmiljö
 • Förvaltningsmöten
 • Driftövervakning
 • Incidenthantering
 • Digitala trender
 • Kunskapsseminarium
 • Strategimöten
 • Round table-samtal
 • Framtagande av digitala mål och KPI:er
 • Användarstudier
 • Heatmaps
 • Kundfeedback och enkäter (online-mätning)
 • Användarinspelningar online
 • Trafikanalys
 • SEO-analys
 • Analys av användarbeteenden
 • Flödesanalys
 • Resultatanalys
 • Konkurrentanalys
 • A&B-tester
 • Last – och prestandatest
 • Användbarhet
 • Prestandaoptimering
 • Utbildning i analysverktyg
 • Utbildning i Episerver
 • Utbildning i att skriva för webben
 • Inspirationsföreläsningar
 • Rapportframtagning on demand
 • Avancerad rapportsetup
 • Dataintegrationer
 • Användartester
 • Kartläggning av kundresor
 • Marketing Automation
 • Personalisering
 • Teknisk audit av sajt och mätimplementation
 • Tillgänglighetsanalys
 • Style guides
 • Strategiframställning och prioritering

Inspiration

Missa inte våra konkreta tips på hur du kan analysera och konverteringsoptimera för en digital lösning i världsklass!

Välkommen till NetRelations Digital Maturity Assessment! Här får du möjlighet att testa din organisations digitala mognad. Genom att fylla i svaren på frågorna och skicka in formuläret till oss får du ett direkt svar på skärmen med en sammanställning över hur ni presterar. Du får också ditt svarsresultat mailat till dig efter genomfört test.

Under de senaste åren har webbranschen börjat förstå på riktigt vikten av att involvera användarna i framtagningen av nya lösningar. Fler och fler inser också att ett användarcentrerat arbetssätt kan vara avgörande för att kunna skapa användbara webbplatser. 

Det finns flera saker att tänka på när man arbetar med sin webbplats. Dels ska naturligtvis innehållet vara intressant för besökarna och hjälpa besökarna att lösa deras uppgifter (t ex hitta kontaktuppgifter, beställa varor eller ta till sig information). Men det gäller även att tänka till kring hur man presenterar sin information, vem man vänder sig till och även att man har en tekniskt kompetent plattform.