Nyhet

Webinar: Upplevelsestrategi för den digitala arbetsplatsen

  • 07 juni 2017 14:00
  • 0

Idag är tiden förbi när man kunde välja en plattform för alla interna applikationer och tjänster. I den verklighet vi lever i ökar både utbudet och användarnas förväntningar, till synes utan begränsningar.

Artikelverktyg:

Vi ser en tydlig tendens till att man isolerar sina investeringar och förvaltningar från varandra varför den sammanlagda användarupplevelsen, och produktiviteten, bara blir en restprodukt.

Hur länge kan organisationer ignorera det faktum att förmågan att bygga en infrastruktur och organisera sig runt hela ekosystemet av tjänster och applikationer har blivit en viktig framgångsfaktor?

Med moderna designprinciper och angreppssätt som sätter upplevelsen i centrum kan vi utforska och förstå helheten, och därigenom skapa en hållbar strategi där vi samarbetar för att skapa värden som tidigare varit utom räckhåll. 

Vår strateg Stefan Strömquist har över tio års erfarenhet av att arbeta med komplexa intranät och digitala arbetsplatser, och i detta webinar berättar Stefan bland annat om:

  • Vilka komponenter och dimensioner som utgör ekosystemet för den digitala arbetsplatsen
  • Metoder och modeller för kartläggning, utvärdering och prioritering
  • Hur en digital arbetsplats där tjänster och kanaler samspelar stödjer medarbetarna och verksamheten bättre
  • Framgångsfaktorer för en upplevelseorienterad strategi för den digitala arbetsplatsen

Välkommen att ladda ner en inspelning av webinariet genom att fylla i formuläret eller läs mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa en digital upplevelsestrategi

0 kommentarer

Skriv kommentar