Nyhet

Webinar: Smartare strategi för din webbnärvaro med designsystem och Style guides

  • 16 mars 2016 14:00
  • 2
tidning-med-rubriken-design

Att den digitala närvaron ständigt växer är något de flesta organisationer idag är beredda att skriva under på. Den digitala transformation vi befinner oss i innebär att dina användare kommer att möta ditt varumärke i nya typer av scenarion, från ett oändligt antal enheter och skärmupplösningar.

Artikelverktyg:

Detta ställer helt nya krav på en strategi för att skapa en användarupplevelse som är sömlös, konsekvent och sammanhållen.

För att leva upp till användarnas förväntningar behöver vi vidga vårt perspektiv och se till helheten. Istället för att designa separata webblösningar för specifika syften och scenarion, behöver vi designa ett system som skapar värde för hela den digitala närvaron och stärker ditt varumärke.   

När vi ser till helheten kan vi samla gemensamma designmönster i ett designsystem, men för att vårt designsystem ska bli begripligt och användbart för alla i organisationen behöver vi visa upp designsystemet i en Style guide. Style guiden är den plats där vi samlar all information om vårt designsystem. En digital lägereld för allt som rör den digitala närvaron. 
Förutom att presentera designsystemet innehåller Style guiden övergripande grafiska riktlinjer, dokumentation, terminologi, direktiv, processer och metoder som säkerställer konsekvens och enhetlighet för organisationens alla webblösningar.

Style guiden är den plats där vi samlar all information om vårt designsystem. En digital lägereld för allt som rör den digitala närvaron. Förutom att presentera designsystemet innehåller Style guiden övergripande grafiska riktlinjer, dokumentation, terminologi, direktiv, processer och metoder som styr hur designsystemet ska förvaltas och vidareutvecklas.

Under webinariet berättar vår gränssnittsarkitekt Sandra Granberg om hur du med hjälp av en Style guide säkerställer konsekvens och enhetlighet för ditt varumärke oavsett var eller hur ditt innehåll kommer att visas upp.

Sandra svarar också på frågor som:

  • Vad är en Style guide?
  • Vad är ett designsystem?
  • Vilket värde skapar det att ha en genomtänkt strategi för sitt designsystem och i förlängningen användarupplevelsen?
  • Hur fungerar en Style guide rent praktiskt i en organisation och vilka nyttor tillför den?

Sandra delar också med sig av konkreta erfarenheter från ett projekt för Göteborgs Stad där en Style guide tagits fram och används med framgång.

Välkommen att ladda ner en inspelning av webinariet genom att fylla i formuläret.

2 kommentarer

Skriv kommentar

Hej, vi som har en styleguide för installatorsforetagen.se m m skulle gärna vilja ta del av webinariet samt guiden om hur en styleguide fungerar. Då kan vi använda det för intern utbildning. Är det möjligt? Ping Joyce.olofsson@netrelations.com & Johanna.olin@netrelations.com

Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?