Nyhet

Webinar: Digital Marketing-skolan Del 2 - Automatisera mera, skapa nytta och använd rätt resurs på rätt plats

  • 17 maj 2018 14:00
  • 0

Vare sig det handlar om att marknadsföra ett event, promota en rekrytering, ta nya marknadsandelar eller kommunicera förändringar inom organisationen är marknadsförarens utmaning idag att på ett så kostnadseffektivt och sömnlöst sätt som möjligt, möta en allt mer upplyst och krävande kund. 

Artikelverktyg:

För att lyckas med detta behöver du kommunicera på både nya, effektivare och personligare sätt med din målgrupp. Till din hjälp finns idag en flora av verktyg för att lösa utmaningarna. Men räcker det att bara köpa in ett verktyg?

Handlar det egentligen inte om ett förändrat arbetssätt? Och hur ska du veta vilket av alla verktyg som skapar mest verksamhetsnytta för dig? I vårt andra webinar i vår digital marketing-skola ger vi dig tips på vad du bör tänka på så att de verktyg du köper in faktiskt hjälper och inte stjälper dig och dina kollegor i ert marknadsföringsarbete.

En typ av verktyg som oftast kommer på tal att använda i marknadsarbetet är så kallade marketing automation-verktyg. Med hjälp av den typen av verktyg kan du skapa större möjligheter att både utveckla ditt sätt att kommunicera med dina kontakter och effektivisera ditt eget arbete med inbound- och content marketing. Ett marketing automation-verktyg hjälper dig att lära dig mer om dina kunders beteende och anpassa vad du kommunicerar till vilken del av sin kundresa de befinner sig i. Med detta ökar du även transparensen mellan sälj- och marknadsavdelningen och driver på ett ökat samarbete mellan avdelningarna där alla delar av det arbete som sälj och marknad gemensamt gör för att förflytta kunden i sin köpresa kan mätas och utvärderas.

Genom att automatisera delar av kommunikationsinsatserna frigör du som marknadsförare värdefull tid som kan investeras i att förstå dina användare bättre, men också på att visa på den affärsnytta ditt arbete faktiskt bidrar till.

I Digital Marketing-skolans andra webinar delar vi bland annat med oss av:  

  • En kartläggning av olika verktyg och systemstöd som kan underlätta i marknadsavdelningens vardag
  • Vilken affärs- och kundnytta en automatisering av din kommunikation kan leda till
  • Best practice i form av konkreta exempel 

Webinariet varar i ca 35 minuter och hålls på svenska.

Ladda ner inspelningen via formuläret.

0 kommentarer

Skriv kommentar