Nyhet

NetRelations lanserar nya nacka.se!

  • 22 juni 2016
  • 0

Vi är mycket glada och stolta över att äntligen, på uppdrag av och tillsammans med Nacka kommun, få genomföra lanseringen av nya nacka.se. Ett första steg i en mycket ambitiös strategi från Nacka kommun i deras digitala transformation där målbilden är att skapa en verkligt samverkande och innovativ offentlig verksamhet och förvaltning präglad av öppenhet och mångfald.

Artikelverktyg:

Det innebär bland annat att nya nacka.se på ett innovativt sätt att tänka ersätter både den gamla externa webbplatsen och det gamla intranätet för att i en gemensam plattform skapa ett centralt nav i dialogen med alla vitala intressenter; oavsett de är medarbetare, medborgare eller någon annan. Allt för att stödja den övergripande visionen om öppenhet, mångfald, tillgänglighet, enkelhet och dialog. 

Nya nacka.se följer även kommunens digitala strategi att skapa nya tjänster och kommunikationslösningar baserade på standardardiserade plattformar som är byggda med modern teknologi som ger hög kvalitet, hög säkerhet, stor flexibilitet och starkt integrationsstöd. 

Därför har lösningen baserats på Episerver DXC (Episerver Digital Experience Cloud) som är en PaaS-tjänst innefattande en skalbar drift i molnet (Azure), en flexibiel söktjänst (Episerver Find) och givetvis den marknadsledande CMS-plattformen Episerver för innehållshantering och digital marknadsföring. Nya nacka.se är även nära integrerat mot Microsoft Office 365 där bland annat samarbetsytor och dialogstöd finns.

Nya nacka.se har utvecklats baserat på 5 konceptuella principer som långsiktigt ska stödja kommunens vision och strategi:

  • En gemensam ingång, oavsett vem du är
  • Vi ska inte välja åt någon, utan skapa förutsättningar för alla att välja
  • Öppenhet för tillit och långsiktig förbättring
  • Främja samverkan, kunskapsdelning och dialog i Nacka-samhället
  • Vara den självklara ingången för service och självservice 

NetRelations har på uppdrag av, och i nära samarbete med, Nacka kommun levererat tjänster inom strategi och digital transformation, UX och design, gränssnittsutveckling samt systemutveckling och integration. 

Vi ser detta som starten på en lång och spännande resa där innovation och transformation ska vara ledorden men där användaren hela tiden ska stå i centrum! 

0 kommentarer

Skriv kommentar