Nyhet

NetRelations lanserar ”Intranätbesiktning” – ett första steg mot en komplett intranätstrategi

  • 01 december 2015
  • 0

Anledningarna till att företag och organisationer arbetar fram en intranätstrategi är många. Vanligtvis initieras ett sådant arbete i samband med att ett helt nytt intranät ska byggas, men ofta kan strategin också komma på tal när man vill vitalisera ett befintligt intranät, analysera hur man kan öka sitt intranäts affärsvärde eller då man ska starta upp ett bredare arbete som syftar till att skapa en modern digital arbetsplats.

Artikelverktyg:

Att ta fram en intranätstrategi kan ibland kännas som en skrämmande stor uppgift. NetRelations menar att så inte behöver vara fallet och har samlat 15 års erfarenheter av att arbeta med intranät, samarbete och internkommunikation i ett flexibelt ramverk som ska hjälpa företag och organisationer i olika storlekar att komma igång med detta viktiga arbete.

En intranätstrategi är något alla som har ett intranät eller vill bygga ett behöver. Vår erfarenhet är att kunder som prioriterar strategiarbetet och skapar konkreta och mätbara verksamhets- och användningsmål alltid får ut absolut mest av sitt intranät både när det gäller affärsvärde, samarbete och internkommunikation.

Stefan Strömquist Intranätstrateg, NetRelations

För att förenkla och snabba på processen för de som står i begrepp att ta fram en intranätstrategi lanserar NetRelations nu tjänsten Intranätbesiktning. Besiktningen fungerar som ett bra första steg för de företag och organisationer som vill komma igång med arbetet att skapa en intranätstrategi. Rapporten som levereras i samband med besiktningen ger dig en översikt och förståelse för styrkor och svagheter med nuläget, hur intranätet ser ut, används, styrs, vilka affärsmål och användarbehov det stöttar samt rekommendationer på prioriterade aktiviteter för att etablera en vision och arbeta mer strategiskt med intranätets utveckling.

Efter besiktningen blir det upp till kunden att avgöra om ett större strategiarbete ska inledas. Antingen arbetar man vidare med alla steg i NetRelations process eller väljs ett antal steg ut beroende på hur intranätbesiktningen indikerar att behovet hos respektive företag eller organisation ser ut.

Vår nya tjänst Intranätbesiktning har skapats utifrån att vi såg ett behov hos våra kunder av att hitta ett enklare sätt att komma igång med sitt intranätstrategiarbete. Genom att låta oss göra en första analys av intranätet skapas ett bra beslutsstöd för hur det fortsatta strategiarbetet ska se ut och vilken omfattning det bör ha. Besiktningen beställs enkelt via vår hemsida. Efter att vi mottagit ett ifyllt svarsformulär gör våra intranätstrateger en analys och sätter samman en rapport som levereras till kunden inom 2 veckor.

Stefan Strömquist Intranätstrateg, NetRelations

Beställ en intranätbesiktning!

Vi hjälper gärna till att ge dig rätt underlag och förutsättningar för att kunna planera för att starta igång ett strategiprojekt för ditt befintliga eller kommande intranät.

Beställ din intranätbesiktning redan idag så återkommer vi med en analys och rapport senast 2 veckor efter att vi fått ditt ifyllda underlag. 

0 kommentarer

Skriv kommentar