Nyhet

NetRelations lanserar digital process för Folktandvården Stockholm

  • 23 oktober 2014
  • 0

Under hösten 2013 inledde NetRelations ett projekt i syfte att ta fram en digital process för beställningsstöd och uppföljning av kvalitet hos upphandlade tandtekniska tjänster på uppdrag av Folktandvården Stockholm.

Artikelverktyg:

Under en period har Folktandvården saknat ramavtal för tandtekniska tjänster och varje tandläkare har fritt fått välja tandtekniskt laboratorium och av dem beställt produkter som exempelvis bryggor, proteser och tandregleringsprodukter. I samband med upphandling uppstod ett behov av att snabbt och enkelt se rangordningen och tillgänglighet hos de labb som fick teckna avtal med Folktandvården. Dessutom behövdes ett enkelt system för kvalitetsuppföljning.

Folktandvården gick ut i en stor upphandling där man tecknade ramavtal med ett antal tandtekniska laboratorier. Parallellt uppdaterades processen för avrop av tjänster, hur man följer upp leveransen och inte minst möjligheten att kunna betygssätta den tandtekniska produkten. Beslut fattades att ett digitalt stöd, genom funktioner på intranätet, skulle utvecklas för att stödja tandläkarna och de chefer som ska följa upp kostnader och kvalitet.

NetRelations fick i uppdrag att ta fram koncept, design och lösningsförslag, vilka godkändes och realiseringen startade.

”Våra medarbetare är trygga i att all nödvändig information finns på vårt intranät”, berättar Folktandvårdens webbstrateg Åsa Brandt.

”NetRelations har byggt vårt intranät. Därför var det ett enkelt val att samarbeta med NetRelations kring en lösning för tandtekniken och slippa skapa ett helt nytt system”, fortsätter Brandt.

Arbetet stötte på lite patrull under projektets gång då upphandlingen överprövades och projektet fick pausas. Efter en segdragen process fick Folktandvården rätt och NetRelations slutligen klartecken att fortsätta projektet.

Idag kan tandläkare snabbt se upphandlade labb, rangordning och vilka labb som har möjlighet att ta emot beställningar via intranätet. Det är labben själva som anger tillgänglighet för beställningar genom en ingång på externwebben. De publicerar även kontaktuppgifter, beskriver sin beställningsrutin och laddar upp beställningssedel för tandläkarna. Beställningen skickas till labbet som levererar beställd produkt i enlighet med avtal och tandläkaren registrerar sedan leveransen och betygssätter labbet (och leveransen). I rapportdelen kan chefer få ut statistik över beställningar, kostnader och betyg för att löpande kunna följa upp kvalitet och att leveranser sker i enlighet med avtal.

Målgruppen för lösningen är tandläkare som upphandlar tandtekniska tjänster samt de tandtekniker som arbetar på tandtekniklabben och levererar de beställda produkterna. En tredje målgrupp är klinikchefer med ansvar för budget och den övergripande kvaliteten på respektive Folktandvårdsklinik.

Folktandvården och labben jobbar nu för fullt med innehåll och lanserade tjänsten i sin verksamhet den 1 oktober.

”- Jag är övertygad om att systemet kommer att förenkla för våra tandläkare att såväl beställa som att betygsätta den tandteknik vi köper. Vi kommer att följa upp att våra medarbetare är nöjda med systemet och lyssna till önskemål om vidareutveckling”, avslutar Åsa Brandt.

0 kommentarer

Skriv kommentar