Nyhet

Närhälsans nya webbplats hjälper medborgarna att nå primärvård i världsklass

  • 22 maj 2017
  • 0

Närhälsan har som tydlig målsättning att hjälpa medborgare att nå en primärvård i världsklass och skapa ökad tillgänglighet och ett större upplevt värde med hjälp av e-tjänster och god funktionalitet. Webben spelar en central roll i detta arbete och ska vara en kanal för kommunikation av ett tydligt, relevant och attraktivt erbjudande som omfattar både sjukvård och hälsovård. 

Artikelverktyg:

Närhälsan är en stor förvaltning med över 400 mottagningar på primärvårdsnivå. Komplexiteten i hälso- och sjukvården är enorm. Detta beror bland annat på vårdens storlek, de regler som omfattar sjukvården samt den höga tillströmningen av patienter -  där webben blivit ett viktigare verktyg för patienterna att hitta till rätt vård.

Jörgen Ölund Kommunikatör, Närhälsan

NetRelations fick i uppdrag av Närhälsan att utveckla en ny webbplats som har vuxit fram i ett antal leveransfaser:

  • Initieringsfas för insikt och strategi: Genomförande av workshops med identifiering av effektmål och målgrupper, användarintervjuer, analys och dokumentation av åtgärdsförslag.
  • Konceptfas: Framtagande av en övergripande informationsstruktur och navigering samt visualisering av prioriterade åtgärder genom interaktionsdesign och wireframes.
  • Konkretisering av åtgärdsförslag och ny funktionalitet:  Framtagande av en guide för hur nya åtgärder ska implementeras i Västra Götalandsregionens befintliga plattforms standardmallar i Episerver CMS. 
  • Grafisk design: Anpassad grafisk design för Närhälsan genom leverans av ny CSS till regionens ramverk.
  • Redaktörsstöd: Utbildning av redaktörer i den nya lösningen samt stöd i uppbyggnad av struktur och innehåll på den nya webbplatsen.

Närhälsan har numera en webbplats byggd på Episerver CMS som svarar upp mot organisationens mål och har ett tydligt fokus på användarupplevelsen.

Tack vare NetRelations kompetens har Närhälsan idag en överblickbar, sammanhållen webbplats skapad utifrån våra användares behov och önskemål, där fokus ligger på det viktiga – var de kan få hjälp och hur kommer de i kontakt med rätt mottagning.

Jörgen Ölund Kommunikatör, Närhälsan

Vill du veta mer om projektet och hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så återkommer vi till dig snarast möjligt. 

0 kommentarer

Skriv kommentar