Nyhet

Nacka.se utsedd till ”Best Service and Support Website” i Episerver Awards

  • 11 november 2016
  • 0

I årets upplaga av Episerver Awards tog Nacka kommun hem segern i kategorin ”Best Service and Support Website”. Vi är otroligt glada och stolta över vår kund och den spännande och nytänkande lösning som vi fått möjlighet att skapa tillsammans. 

Artikelverktyg:

”Jag är mest stolt över att vi faktiskt kom fram till en bra lösning med hur vi presenterar innehållet på ett strukturerat sätt, trots att vi blandar internt och externt innehåll.”, berättar Linda Herkommer, Projektledare, Nacka kommun.

”Jag är stolt över förutsättningarna och möjligheterna som vår nya lösning ger oss att jobba användarcentrerat i våra ambitioner kring den digitala utvecklingen.”, fortsätter Lotta Nordström Digitaliseringschef, Nacka kommun.

Arbetet med nya nacka.se har resulterat i en framtidssäker, lättarbetad, transparent och öppen lösning för både extern och intern kommunikation. Lösningen, som är en kombination av en extern webbplats och en intern digital arbetsplats, leder både medarbetare, medborgare och andra vitala intressenter genom en digital upplevelse.

”En viktig framgångsfaktor för projektet, där utveckling och innehållsarbete skedde på mycket kort tid, var att vi tog in engagerade redaktörer i ett tidigt skede som fick möjlighet att jobba parallellt i den tekniska miljön samtidigt som vi släppte fler funktioner.”, förklarar Ragnhild Ingberg, Webbansvarig, Nacka kommun.

”Rådet till andra kommuner som står i startgroparna att förändra sin digitala närvaro är att lägga stor vikt på partnerskapet, relationer är A-O, samt att verkligen lyssna på användarna. Vad är det besökarna verkligen vill ha? Att ha utifrån perspektivet fullt ut och våga röra om på insidan.”, säger Linda Herkommer.

”Att ha koll på sin ambition vad gäller sin digital närvaro och säkerställa att förmågorna är på samma nivå och att inte bygga in sig i lösningar som inte är flexibla är också viktigt. Det gäller att se det som att man startar en förändringsresa som aldrig kommer att ta slut.”, menar Lotta Nordström.

I och med lanseringen av nacka.se har ett unikt koncept för en kommunwebb fötts. Målet har varit att komma ifrån många klassiska attribut på en kommunwebb. Detta har åstadkommits genom att ett ”upplevelselager” byggts ovanpå den klassiska kommunstrukturen som innebär en personlig användarupplevelse och stora valmöjligheter för besökaren.

Utöver det nya ”upplevelselager” som skapats har Nacka kommun fått en ny, bättre, stabil och lättunderhållen plattform i form av Episerver som möjliggör samverkan både externt och internt på helt nya sätt.

Priset har tagits emot med glädje av Nacka kommun som nu fortsätter sin resa mot att skapa den bästa webbplatsen för medborgare, medarbetare och övriga intressenter. 

”Alla är jätteglada! Vi är på gång, vi har precis startat och nu ska vi vässa nacka.se att bli ännu bättre för alla i Nacka.”, berättar Linda Herkommer.

”Priset har mottagits väldigt positivt! En bekräftelse på att vi är på rätt väg!”, avslutar Lotta Nordström.

Nomineringen

”Nacka Kommun has successfully build a website which makes life easier for their residents. You can easily keep track of what is going on in your neighborhood and make your voice heard, as well as completing a range of tasks, such as select school for your kids. It’s clear that service has been the leading theme here. You can get alerts on constructions that affects you and a reminder for when it’s the last day to submit a school application. Despite being a content heavy site with lots of information, design and site structure makes it easy to find your way around. This is site that demonstrates openness, service and true Medborgarservice.”

Vill du veta mer om Nacka kommuns framgångsrecept?

Kolla in vårt case för mer information om projektet eller ta en kontakt med oss via formuläret. 

0 kommentarer

Skriv kommentar