Nyhet

Benders satsar på ny webbplats på EPiServer CMS 7.5 och EPiServer Commerce

  • 28 augusti 2014
  • 0

Benders stod inför utmaningen att införa en helt ny, modern, responsiv webbplats i syfte att underlätta för såväl besökarna som redaktörerna och leverera mätbara resultat. Plattformsvalet föll på EPiServer och NetRelations blev i egenskap av Premium Solution Partner vald som leverantör av lösningen utifrån kundens krav på kompetens, leveranssäkerhet, erfarenhet och trygghet.

Artikelverktyg:

"Det var viktigt för oss att hitta en partner som hade stort tekniskt kunnande med ett renommé om sig att leverera i rätt tid med bra kvalitet."

Christer Pettersson, Chef Marknadskommunikation, Benders

Läs mer om lösningen här.

0 kommentarer

Skriv kommentar