Blogg

WCAG 2.1 per ansvarsområde

 • 12 december 2017
 • 0

När vi pratar om vem som har ansvaret för att de webblösningar vi bygger blir tillgängliga är det lätt att det blir upp till gränssnittsutvecklaren att lösa problemet. Det är riktigt att den som skriver gränssnittskoden har en väldigt stor roll, förmodligen den största. Men det finns en hel del som gränssnittsutvecklaren inte på egen hand kan ansvara för.

Artikelverktyg:

För att försöka göra det delade ansvaret lite tydligare har jag därför gjort en indelning av de olika riktlinjerna i WCAG 2.1. Indelningen baseras på vilken roll jag bedömer har huvudansvaret för att slutresultatet ska bli tillgängligt. Att en roll har huvudansvaret innebär oftast inte att den har hela ansvaret – flera roller behöver nästan alltid samarbeta.

Jag vill också flagga för att WCAG 2.1 i skrivande stund inte är helt klar, så vissa förändringar av riktlinjerna kan komma att ske innan den publiceras som en rekommendation.

De roller jag har med, och en förenkling av vad de gör, är dessa:

 • Interaktionsdesigner (UX): Gör wireframes som beskriver grov layout och interaktion.
 • Formgivare (AD): Sätter färg och form på det interaktionsdesignern levererar.
 • Gränssnittsutvecklare (GU): Skriver gränssnittskod som realiserar det UX och AD levererar.
 • Systemutvecklare (SU): Anpassar mallar och funktioner i ett publiceringsverktyg så det genererar den gränssnittskod som GU har tagit fram.
 • Redaktör: Skapar och publicerar innehåll med hjälp av publiceringsverktyget.

Detta behöver inte nödvändigtvis vara olika personer, utan en och samma person han ha två eller flera roller. I ett projekt har man också ofta flera personer med samma roll.

Indelningen börjar med interaktionsdesign och slutar med redaktören. Många punkter har förtydliganden om hur det delade ansvaret ser ut. För att spara plats beskriver jag inte vad varje riktlinje går ut på – följ i stället länkarna till WCAG för att läsa mera.

Interaktionsdesign

20 riktlinjer.

Formgivning

14 riktlinjer.

GU

25 riktlinjer.

SU

5 riktlinjer.

Redaktör

 • 1.2 Time-based Media. Redaktören måste ta fram alternativt innehåll till video och ljud, UX måste skapa utrymme för mediakontroller, AD kan behöva designa kontroller till mediaspelare och se över utrymme för transkriptioner, GU måste implementera en tillgänglig spelare, SU måste göra det möjligt för redaktören att skapa textspår, ljudbeskrivningar och transkriptioner i publiceringsverktyget.
 • 1.4.7 Low or No Background Audio
 • 2.4.2 Page Titled. SU ska göra det möjligt och enkelt för redaktören att ge sidor en relevant titel.
 • 2.4.4 Link Purpose (In Context). UX och AD ska göra länkar som inte hör till redaktionellt innehåll tydliga och kompletta.
 • 2.4.9 Link Purpose (Link Only). UX och AD ska göra länkar som inte hör till redaktionellt innehåll tydliga och kompletta.
 • 3.1.2 Language of Parts. SU ska göra det möjligt för redaktören att fritt ange språk för olika delar av innehållet.
 • 3.1.3 Unusual Words. SU ska göra det möjligt för redaktören att förklara ovanliga ord.
 • 3.1.4 Abbreviations. SU ska göra det möjligt för redaktören att förklara förkortningar.
 • 3.1.5 Reading Level
 • 3.1.6 Pronunciation. SU ska göra det möjligt för redaktören att ge information om uttal, UX ska ta fram ett gränssnitt för att förmedla uttalet och GU ska implementera det.

10 riktlinjer.

Samarbete ger bäst resultat

Så här ser fördelningen ut:

 • UX: 20
 • AD: 14
 • GU: 25
 • SU: 5
 • Redaktör: 10

Inte så överraskande är det systemutvecklaren som har minst påverkan på tillgängligheten (under förutsättning att den slutliga gränssnittskoden blir den som gränssnittsutvecklaren har tagit fram) och den största enskilda påverkan har gränssnittsutvecklaren med sina 25 riktlinjer. Men interaktionsdesignern och formgivaren ansvarar tillsammans för 34 riktlinjer – 9 fler än gränssnittsutvecklaren.

Som man också kan se av genomgången är det endast en minoritet av riktlinjerna som en enda roll kan ta hela ansvaret för. För att resultatet (webbplatsen, intranätet, webbappen eller vad man än vill kalla det man bygger) ska bli fullt tillgängligt behövs samarbete mellan de olika rollerna, från projektets start och under hela dess livslängd.

Vill du veta mer om WCAG 2.1 och tillgänglighet?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så berättar vi gärna om hur vi på NetRelations arbetar med detta.

0 kommentarer

Skriv kommentar