Blogg

WCAG 2.1 är på gång – lär dig mer om de nya riktlinjerna för tillgänglighet

  • 28 september 2017
  • 1

För oss som ser tillgänglighet som en självklarhet när vi bygger webbplatser är W3C:s Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ett viktigt dokument. Den aktuella versionen av WCAG är 2.0 och släpptes redan 2008, så det är hög tid för en uppdatering och det är på gång i form av WCAG 2.1.

Artikelverktyg:

WCAG 2.1 är tänkt att vara bakåtkompatibel på så sätt att innehåll som uppfyller WCAG 2.1 även uppfyller WCAG 2.0. Men vad är då nytt och ändrat? Vi tar en snabbtitt på den senaste versionen av WCAG 2.1, i skrivande stund WCAG 2.1 W3C Working Draft 12 September 2017 och plockar ut några nyheter, tolkar dem och försöker förklara på svenska vad de innebär.

Nya riktlinjer

Det finns i nuläget två helt nya riktlinjer som båda främst berör användare av mobila enheter med pekskärmar.

2.5 Pointer Accessible

Innehåll ska vara åtkomligt via pekare. Det omfattar såväl traditionella muspekare som pekskärmar.

2.6 Additional Sensor Inputs

Innehåll ska fungera utan att kräva specifika sensorer. Som exempel kan nämnas rörelsedetektorer, hur en enhet hålls, var den finns med mera.

Nya uppfyllnadskrav

Utöver de helt nya riktlinjerna finns ett antal uppfyllnadskrav som lagts till befintliga riktlinjer.

1.4.10 Zoom Content

Innehåll ska anpassas (vara responsivt) efter utrymmet i webbläsarfönstret utan att kräva att man måste scrolla både horisontellt och vertikalt. 320 CSS-pixlar är den minsta bredden man måste ta hänsyn till. En viktig sak att tänka på här är att bredden på 320 CSS-pixlar inte bara gäller enheter som har den fysiska bredden (till exempel iPhone upp till 5s och SE) utan även desktopwebbläsare som har zoomats in – ett webbläsarfönster som är 1280px brett blir 320 CSS-pixlar brett om man har zoomat 400%.

1.4.11 Graphics Contrast

Grafiska objekt som är nödvändiga för att förstå innehåll eller funktionalitet ska ha ett kontrastvärde på minst 4,5:1 mot omgivande färger.

Några undantag finns från detta, till exempel för logotyper.

1.4.12 User Interface Component Contrast (Minimum)

Nödvändiga visuella delar av gränssnittskomponenter ska ha ett kontrastvärde på minst 4,5:1 mot omgivande färger. Syftet är att man enkelt ska kunna urskilja gränssnittskomponenter som knappar och textfält och förstå deras funktionalitet och/eller tillstånd.

1.4.13 Adapting Text

Följande anpassningar av text ska kunna göras av användaren (via webbläsaren) utan att innehåll eller funktionalitet går förlorad:

  • Ändra radavståndet till minst 1,5 gånger textstorleken
  • Ändra marginalen efter textstycken till minst 2 gånger textstorleken
  • Spärra texten med minst 0,12 gånger textstorleken
  • Ändra ordmellanrum till minst 0,16 gånger textstorleken

1.4.14 Content on Hover or Focus

För innehåll som visas när en gränssnittskomponent får tangentbordsfokus eller pekaren förs över den gäller följande:

  • Komponenten som gör att innehållet visas skyms inte, eller så kan innehållet flyttas eller stängas av användaren
  • Om innehållet visas via pekare förblir det synligt när pekaren flyttas över det
  • Om innehållet visas via fokus förblir det synligt så länge som gränssnittskomponenten har fokus om inte användaren stänger innehållet

Detta gäller inte innehåll som visas av webbläsaren och inte kontrolleras av utvecklaren, till exempel tooltips skapade via title-attribut.

2.2.6 Accessible Authentication

Nödvändiga steg av en autentiseringsprocess (till exempel inloggning) som är beroende av att man kan minnas eller skriva av information ska antingen ha alternativa möjligheter som inte är beroende av detta eller ha ett sätt att återställa autentiseringskraven som inte heller är beroende av att man kan minnas eller skriva av information.

2.2.7 Interruptions (Minimum)

Det ska finnas ett enkelt sätt att stänga av avbrott och förändringar av innehåll som inte är initierade av användaren eller rör nödfall.

2.2.8 Timeouts

När data kan förloras på grund av inaktivitet ska användaren, när processen som involverar att skapa eller ändra data startas, få en varning om hur lång tid av inaktivitet som leder till detta.

2.2.9 Animation from Interactions

Det ska finnas ett sätt att stänga av icke nödvändiga animationer som startas av användarens interaktion. Exempel är om saker flyttas eller skalas när man för muspekaren över dem.

2.4.11 Character Key Shortcuts

Tangentbordskommandon som inte innehåller specialtangenter (Shift, Ctrl, Alt) ska kunna stängas av eller ändras så att de innehåller minst en specialtangent.

2.4.12 Accessible Name

När en gränssnittskomponent har en synlig etikett ska det namn som förmedlas till hjälpmedel innehålla den text som används för den synliga etiketten.

2.5.1 Pointer Gestures

All funktionalitet ska kunna styras med en enpunkts, icke tidsberoende pekarrörelse om inte flera punkter eller tidsberoende är nödvändigt för interaktionen.

2.5.2 Concurrent Input Mechanisms

Plattformar som har flera inputmöjligheter ska inte bli inte begränsade till någon av dem. Till exempel ska man fritt kunna växla mellan att använda mus, styrplatta, tangentbord och pekskärm på en enhet som har alla de möjligheterna.

2.5.3 Target Size

Klickytan för muspekare och pekskärmar ska vara minst 44 gånger 44 CSS-pixlar, med vissa undantag. Detta gäller för nivå AA. För nivå AAA gäller 2.5.4 Target Size (No Exception) och där finns inga undantag.

2.6.1 Device Sensors

All funktionalitet ska vara tillgänglig utan sensorinformation som positionering, lutning eller skakning.

2.6.2 Orientation

Innehållet ska inte kräva inte att enheter är i liggande eller stående läge utan fungera oavsett.

3.2.6 Accidental Activation

Interaktion vid enkelklick ska implementeras så att risken för oavsiktlig aktivering minskas.

3.2.7 Change of Content

När innehåll på en sida ändras dynamiskt efter att den har laddats ska information om det finnas tillgänglig programmatiskt så att alla användare blir uppmärksammade på förändringarna.

Hanterbara och rimliga förändringar

Överlag är tilläggen rimliga och bör förbättra användarupplevelsen för många personer, kanske främst de som använder någon form av pekskärm för att interagera med sin enhet. Just pekskärmar är ett område som egentligen inte finns med i WCAG 2.0 eftersom deras användning när de riktlinjerna togs fram var begränsad. Nu finns pekskärmar överallt.

En intressant sak med hur WCAG 2.1 tas fram är att det sker helt öppet i WCAG 2.1:s Github-repository. Alla kan se vad som ändrats och följa eller delta relaterade diskussioner. Det ger ofta en bra förståelse för varför en del kriterier är utformade som de är och de kompromisser som arbetsgruppen ibland måste göra.

Enligt den nuvarande tidplanen tänker man sig att WCAG 2.1 når Candidate Recommendation-status i december 2017 och släpps som rekommendation i juni 2018.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa digitala lösningar som uppfyller kraven på tillgänglighet?

Välkommen att kontakta oss via formuläret så berättar vi gärna mer!

1 kommentar

Skriv kommentar

Tack för bra guide. Ser dock att vissa av länkarna till W3C länkar fel.