Blogg

Vikten av att använda sig av användarstudier

  • 06 oktober 2015
  • 0

Under de senaste åren har webbranschen börjat förstå på riktigt vikten av att involvera användarna i framtagningen av nya lösningar. Fler och fler inser också att ett användarcentrerat arbetssätt kan vara avgörande för att kunna skapa användbara webbplatser. 

Artikelverktyg:

Vill ingen använda din webbplats, kommer inte heller målen med själva webbplatsen att uppnås. På webben är konkurrensen hög och när användare besöker din webbplats ger de sajten endast några få sekunder för att avgöra om den är relevant eller ej. Det krävs bara ett klick för att lämna webbplatsen och är det dessutom första gången användaren besöker din sajt så har hon ingen relation till din organisation eller era tjänster, vilket gör valet att lämna ganska enkelt. 

Vi vet massor om användaren generellt

Vi som jobbar med användbarhet och interaktionsdesign vet en hel del om den generella användaren. Det finns många studier på hur vi människor fungerar överlag.

Vi vet exempelvis att vår uppmärksamhet dras till saker som rör på sig, därav att så många notifieringsfunktioner ”studsar/blinkar” för att vi ska lägga märke till dem.

Vi vet också att blicken dras till färgglada element och bilder, särskilt bilder på ansikten. Dock får det inte bli för mycket av det goda. För många bilder eller färgstarka objekt kan ge ett rörigt intryck, och då kan ett längre textstycke upplevas som lugnt och sticka ut bland allt det röriga, och därför fånga vår uppmärksamhet.

Vi vet till stor del hur våra hjärnor fungerar. Vi vet att vi har ett långtidsminne och ett korttidsminne. Långtidsminnet kan rymma otalig mängd information. Korttidsminnet är däremot begränsat och kan endast komma ihåg ett fåtal objekt. Utifrån denna kunskap vet vi t.ex. att vi inte ska tvinga användare att komma ihåg val som de har gjort på en föregående sida, t.ex. i ett bokningsflöde eller i en köpprocess.

Glöm inte bort att vi alla är olika

All information som vi har om den generella användaren hjälper oss när vi ska skapa användbara lösningar. Vi får dock inte glömma bort att vi alla är olika. Min upplevelse skiljer sig från din. Vi har alla olika förutsättningar, varierande datorvana, och skilda erfarenheter från tidigare besökta webbplatser. Vi befinner oss också i olika användarsituationer när vi besöker en webbplats eller ett intranät. Exakt vilka går aldrig att veta i förväg och det är därför användarstudier är ovärderliga i projekt.

Genom intervjuer, observationer, enkäter och webbanalys kan vi lära känna de specifika målgrupperna för just det här intranätet eller webbplatsen. Via användarstudier kan vi fånga upp vilka behov målgrupperna har, och vilka brister som finns med dagens system.

Att fråga användare rätt ut vad de vill ha är dock inte alltid rätt väg att gå, för de flesta användare vet inte det själva. Vi behöver därför tolka vad användarna säger och förstå vad de egentligen behöver.  Behovet ”Jag vill ha prisuppgifter” kan uppfyllas enkelt genom att skriva ut vad en produkt kostar på webbplatsen. Tar vi däremot reda på situationen och varför behovet finns får vi kanske reda på att användaren behöver prisuppgifter för att kunna jämföra priser mellan olika produkter, eller se vad jag har råd med och vad jag kan få för den här pengen. Genom att identifiera det egentliga problemet har vi större chans att utforma en lyckad lösning som stöttar användarnas behov.

För att förstå vad användarna egentligen behöver måste vi även förstå användarsituationen. Exempelvis kan utformningen av en funktion på ett intranät skilja sig åt beroende på om användaren sitter i en tyst och lugn arbetsmiljö, eller om hon hela tiden är på språng, har en stressig tillvaro och behöver informationen på stört.

Genom användarstudier kan vi förstå användarnas mentala modell och vad som känns logiskt för dem. Detta kan vi aldrig lära oss utantill eftersom det är så unikt från fall till fall. Jag som användare skiljer mig från dig.

Out of the box

Följande är ett lysande exempel på hur en lösning kom att bli annorlunda än man först tänkt sig tack vare användarstudier som gav nya insikter som man inte tidigare hade.

Byrån Vitamins fick för några år sedan ett uppdrag av Samsung att utveckla en mobil, anpassad för äldre personer. I projektet tittade man inte endast på hur respondenterna använde mobiltelefonen utan på hela upplevelsen, från att köpa telefonen, till installation och användning. Tack vare de omfattande användarstudierna framkom det att den äldre målgruppen hade väldigt liknande behov som den yngre. Däremot såg man att den äldre målgruppen hade en helt annan inlärningsprocess än den yngre.

Pensionärer har aldrig lärt sig att testa sig fram när de ska använda en ny produkt. Istället har de har lärt sig att man ska utgå från instruktioner och att man därefter gör som instruktionerna säger. I studien upptäcktes därför att det första som pensionärerna gjorde när de skulle packa upp mobilen var att läsa manualen.

Projektet resulterade aldrig i någon specialdesignad mobil utan istället i projektet Out of the box, som är en klockren lösning/manual för att enkelt förstå hur man kommer igång med sin mobil. Lösningen består i att mobilen levereras i en bok med tydliga instruktioner för varje steg användaren behöver gå igenom för att få mobilen att fungera. Utan omfattande användarstudier där man kunde kartlägga hela processen, hade de här behoven aldrig upptäckts. Och man hade aldrig kommit fram till samma resultat enbart med hjälp av vår kunskap om hur vi människor fungerar generellt.

Länk till resultatet

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att förstå dina användare? 

Varmt välkommen att kontakta vår Försäljningschef Filip Berglund så berättar han gärna mer. 

0 kommentarer

Skriv kommentar