Blogg

Vägen till en lyckad migrering till SharePoint

Vad krävs egentligen för att genomföra en lyckad migrering av både funktionalitet och innehåll? Svaret är en stor erfarenhet av analys, planering och genomförande av migrering med flera olika käll- och målsystem. Vi har vi tagit fram ett färdigt koncept för migrering till SharePoint som vi gärna delar med oss av.

Artikelverktyg:

Flexibiltet är a och o

Ingen migrering är den andra lik eftersom varje situation kräver anpassning. Nyckeln till framgång är att arbeta med en modell och en migreringsapplikation som förstår och tillåter kontroll över de varianter som uppstår naturligt mellan olika migreringar.

Vår egen migreringsapplikation har utvecklats under flera år och är baserad på faktiska krav och erfarenheter från ett stort antal migreringsprojekt. Med flexibla gränssnitt mot både käll- och målsystem, samt enkel konfiguration och avancerad loggning utgör den en mycket stabil plattform för migreringsprojekt oavsett storlek och komplexitet.

Har man Software Assurance (SA) så finns dessutom möjlighet att uppgradera till senaste versionerna av SharePoint via SharePoint Deployment Planning Services.

Vad krävs för en lyckad migrering?

En migrering handlar inte bara om att flytta innehåll mellan två system. En analys av förändrade funktionskrav säkerställer att rätt funktionalitet flyttas med till det nya systemet. Metadata, filnamn, URLer, och länkar behöver översättas och hanteras. Dessutom måste användare och rättigheter beaktas.

Följande grundstenar utgör basen för planering och genomförande av ett migreringsprojekt:

 • Kunskap om både käll- och målsystem
 • Anpassningsbar migreringsmotor
 • Realistiska tidplaner
 • Kontroll över informationsstrukturen
 • Detaljerad loggning och rapportering, skapa spårbarhet för all information
 • Undvik slentrianmässig migrering, filtrera innehåll och skapa ny logik som möter dagens krav
 • Tydlig kommunikationsplan till verksamheten

Hur går en migrering till?

Vår övergripande migreringsmodell består av följande steg:

 1. Analysera existerande källsystem, funktionalitet och innehåll
 2. Genomför en skillnadsanalys
 3. Planera, kommunicera, implementera
 4. Exportera innehåll
 5. Mappa övrig data, exempelvis metadata, användare och rättigheter
 6. Importera innehåll
 7. Uppstädning och verifiering

Är du nyfiken på att lära dig mer om migrering till SharePoint? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer.

0 kommentarer

Skriv kommentar