Blogg

Vad bör finnas med i en översiktlig kvalitetsgranskning av en webbplats gränssnitt?

Funderar du på att göra en kvalitetsanalys för att se hur din webbplats gränssnitt mår? Här hittar du en checklista på de delar som är bra att inkludera för att du ska få koll på gränssnittskvalitén på din webbplats.

Artikelverktyg:

DOCTYPE

Anger vilken DOCTYPE, document type definition, som används. För webbplatser som använder ramar (frames) kontrolleras dels framesetfilen, dels ett dokument i den ram som bedöms vara "huvudsidan", dvs den vars innehåll förändras beroende på var på webbplatsen man befinner sig. DOCTYPE-deklarationen är viktig av två anledningar. Den ena är att den används av HTML-validerare för att avgöra vilken version av HTML eller XHTML som används. Den andra, och mer praktiska, är att den avgör om moderna webbläsare ska använda "standardläge" eller inte.

Teckenkodning

Vilken teckenkodning man har angett att webbplatsen använder. Om den saknas innebär det att webbläsaren måste försöka gissa vilken teckenkodning som används. En felaktig gissning leder ofta till att text inte visas som den ska, och blir svår eller omöjlig att läsa.

HTML-kvalitet

Vi redovisar antalet fel som rapporteras av W3C:s HTML-validerare samt eventuella kommentarer från vår utvärderare. För att genomföra en validering krävs att DOCTYPE och teckenkodning är angivna. Om någon av dessa saknas används validerarens gränssnitt för att ange HTML 4.01 Transitional för DOCTYPE respektive iso-8859-1för teckenkodning.

De flesta webbläsare försöker kompensera för felaktigheter i HTML-koden. Eftersom webbläsare inte alltid gör denna kompensation på samma sätt kommer resultatet att variera. Det är inte heller säkert att framtida webbläsare är lika hänsynsfulla när det gäller felaktig kod.

Man kan göra en jämförelse med text. De flesta kan förstå en text som innehåller felstavningar och grammatiska fel, men det är betydligt mindre risk för missförstånd om texten är rättstavad och grammatiskt korrekt.

CSS-kvalitet

Precis som för HTML redovisar vi antalet fel som rapporteras av W3C:s CSS-validerare, samt eventuella kommentarer från vår utvärderare. Följderna av CSS-fel är ofta inte lika allvarliga som HTML-fel, men även här gäller att olika webbläsare kompenserar för felen på olika sätt vilket leder till varierande resultat.

Teknikberoende

Med teknikberoende menar vi om webbplatsen är beroende av teknik som inte finns i alla webbläsare för att fungera. Vi kontrollerar i första hand hur webbplatsen fungerar när stöd för JavaScript, Java, Flash och cookies saknas.

Många webbanvändare har JavaScript avstängt (för närvarande sex till åtta procent, beroende på vilken statistik man tittar på). När det gäller Flash har väldigt många det installerat, men inte alla. Flash finns inte heller för alla plattformar och webbläsare. Sökmotorrobotar har ofullständigt stöd för JavaScript och Flash. Det innebär att en webbplats som är beroende av JavaScript sannolikt kommer att få en dålig sökmotorrankning.

Det blir också allt vanligare att webbanvändare inte tillåter en webbplats att skapa cookies. Därför bör man undvika att göra en webbplats beroende av cookies.

Tillgänglighet

Som en mycket översiktlig kontroll av webbplatsens tillgänglighet kontrolleras om bilder saknar alt-attribut, samt om datatabeller och formulär är skapade på korrekt sätt för att vara tillgängliga och förmedla innehållets betydelse.

Alt-attributet används för att ange en alternativ text som kan visas av webbläsare som inte hanterar bilder eller i grafiska webbläsare med bildvisning avstängd.

Om attributet saknas innebär det att den information som bilderna innehåller går förlorad för den som inte ser bilderna. Det kan också innebära stora problem för den som använder en skärmläsare.

Tabeller är oftast lätta att få en överblick av om man har bra syn och använder en grafisk webbläsare. Om man däremot använder en skärmläsare för att lyssna på sidans innehåll måste tabeller vara uppbyggda på rätt sätt för att inte bli obegripliga.

När det gäller formulär är det väldigt vanligt att man inte använder sig av den teknik som finns för att göra formulärens ingående delar (kontroller) enklare att välja och använda. Ett formulär som är byggt på ett tillgängligt sätt är lättare för alla att använda.

Plattformsdiskriminering

Här kontrollerar vi om webbplatsen vägrar att släppa in besökare som använder en annan kombination av webbläsare och operativsystem än den som webbplatsens utvecklare har valt att "stödja". Detta drabbar nästan alltid den som använder något annat än Internet Explorer för Windows. Diskrimineringen tar sig vanligen uttryck i att besökaren får se en tom sida, eller ett meddelande med en uppmaning att "uppgradera" sin webbläsare.

Detta är olyckligt av flera anledningar, men viktigast att tänka på är att man faktiskt förlorar kunder på detta och riskerar att få dålig publicitet. Det är helt onödigt. När man använder moderna utvecklingsmetoder stänger man inte ute besökare.

Semantik och struktur

Med semantik menas i detta sammanhang strukturell betydelse. Denna bedömningspunkt är inte helt objektiv eftersom det finns visst utrymme för tolkningar. Vi kontrollerar om man har använt de strukturella element som finns i HTML för att ge dokumentets ingående delar betydelse, samt om elementen har använts på korrekt sätt.

Sökmotoroptimering

Vi gör en manuell bedömning av om det finns några uppenbara problem som kan försämra möjligheterna till bra placering i sökmotorer. Flera av de tidigare nämnda punkterna kan avsevärt försvåra möjligheten för sökmotorernas indexeringsprogram att ta sig runt på webbplatsen, och göra det svårt för dem att bedöma innehållets betydelse. Detta gäller särskilt "Teknikberoende" och "Semantik och struktur".

0 kommentarer

Skriv kommentar