Blogg

Framtiden enligt Microsoft - en trendspaning från Microsoft Ignite 2017

  • 09 oktober 2017
  • 0

Under förra veckan befann jag mig i Orlando för att närvara på Ignite, Microsofts stora konferens för ”produkter” som Office 365, Azure, Skype, Dynamics, etc och allt runt och omkring dessa. Här följer en rapport från dagarna med de guldkorn som jag fick med mig hem i bagaget. 

Artikelverktyg:

Under keynoten, som leddes av Microsofts VD Satya Nadella, presenterades en del intressanta satsningar och målbilder. Även om presentationen kring Mixed reality, där det illustrerades hur Ford samarbetar via HoloLens och Teams, var häftig så var ändå arbetet kring framtagandet av kvantdatorer snäppet bättre. Med andra ord så känns nästa milstolpe inom teknologin nära!

Det andra som fick mig att förstå lite bättre vad Microsoft framöver strävar efter var först och främst sammanknytningen mellan Office 365, Dynamics 365 och LinkedIn där samtliga ben framöver kommer ha ett tätare informationsutbyte. Primärt genom att ha ett gemensamt integrationslager (Graph) vilket förenklar möjligheterna att sömlöst hoppa mellan information i de olika systemen via gemensamma nämnare. Som verklighetsscenario kring detta visades hur information från LinkedIn presenteras i Outlook för externa kontakter så att vi kan få bättre uppfattning om personen vi har kontakt med, mycket spännande kan nog komma från detta område.

Bing for business var en nyhet som fick mig att börja fundera på hur framtidens informationssökande inom organisationer kommer att se ut. Det Bing for business kort och gott gör är, förutom att söka från publika webbplatser, även att leta bland organisationens interna information via Graph. Microsoft vill att letandet efter information ska vara på samma premisser när det gäller intern som extern information. Om vi tar den målbilden i beaktning, hur kommer lagringen av information att se ut? Kommer vi behöva veta i vilket system informationen vi letare efter ligger i?

Med Office 365 och alla olika tjänster däri har Microsoft under en ganska lång period gått ifrån att ha one-system-to-rule-them-all (aka SharePoint) till att istället ha flera tjänster där var och en är bra på sin enskilda uppgift, men att informationen istället hänger ihop inom hela sfären. En bild som frekvent visades upp var nedanstående bild, som ska illustrera relationerna mellan tjänsterna och berörda aktörer. Ett värde som skapas utifrån det är möjlighet att hitta information som är relevant för användaren och inte bara information som uppfyller kraven. 

En nyhet som presenterades under konferensen var möjligheten att centralt kunna styra hur nya teamsajter och kommunikationssajter ska se ut. Tidigare har vi varit tvungna att utföra dessa operationer i efterhand då möjligheten att haka på funktionalitet när en ny webbplatssamling skapas har saknats. Jag känner ingen wow-känsla över detta utan är mer förvånad över att det har tagit så lång tid att ta fram något som alla organisationer behöver, dvs möjligheten att kunna använda standardfunktionalitet men att ha sin egen branding.

För redaktörerna till kommunikationssajter (men även teamsajter) har en ny version av sitepages tagits fram som presenteras utifrån benämningen Modern pages. I korthet har de förbättrat WebPart-hanteringen med en enklare och mer modern funktionalitet. En brist är (som sitepages iofs alltid har haft) avsaknad av struktur och uppmärkning. Hur informationen presenteras och vad som den enskilda sidan ska innehålla är helt upp till redaktören själv att bestämma, vilket gör att Nyhet 1, 2 och 3 kan se helt olika ut och behöver inte ha någon gemensam nämnare alls. Friheten är därmed stor, men som slutanvändare tror jag att man vill att informationen ska ha återkommande struktur, åtminstone i Sverige och kanske t.om. i Europa.

Om vi istället övergår till Graph som ämne så var det något som presenterades flitigt under konferensen. Microsoft tryckte väldigt hårt på att Graph ska vara den enda källa vi som utvecklare behöver gå till när det gäller att hämta information som ligger i Office 365, Azure AD och framöver även Dynamics 365 och LinkedIn. Varje del (SharePoint, Exchange, Azure Ad, OneDrive osv) ha fortfarande sina egna gränssnitt som vi kan utnyttja för att hämta och manipulera information som då ligger i sin egna lilla silo utan relation till närliggande information. Med Graph får vi tillgång till samma information men även relationerna, så jag kan med några enkla medel hitta det senast uppladdade dokumentet i OneDrive, vem som författade det, hur den personens kalender ser ut den kommande veckan samt boka ett möte. Allt detta utan att behöva hoppa mellan olika gränssnitt. Vi får tillgång spindelnätet och kan på riktigt utnyttja den sammanhängande informationen inom sfären.

Utöver att hämta och manipulera information via Graph finns webhooks där vi kan få information från Graph när en viss typ av händelse uppstår och agera på det, t.ex. om ett dokument laddas upp eller en kalenderhändelse läggs till. Som en tilltänkt mottagare av dessa webhooks var fokuset primärt riktat mot Azure Functions för att snabbt och enkelt kunna bygga funktionalitet kopplat till en viss händelse. Ett nyckelord kopplat till detta som också frekvent användes var serverless som syftar på att vi kan bygga gränssnittslösa applikationer som utnyttjar Graph för att utföra verksamhetsprocesser utan att vi behöver bry oss om infrastrukturen för detta. Istället skapar vi en funktion i Azure, som kopplas ihop med en webhook i Graph och därefter utför sin uppgift som kan vara att skriva data tillbaka till Graph, maila en användare eller kontakta någon annan tjänst. För mig är detta oerhört tilltalande då vi som leverantör snabbt kan leverera lösningar som utnyttjar Graphs funktionalitet utan att behöva vänta på hårdvaruleveranser och andra infrastrukturbitar som tenderar att ta väldigt lång tid. 

Även om nyheterna under årets Ignite enligt min uppfattning inte var några större trendbrytare, så är min känsla efteråt väldigt positiv. Jag tror starkt på synsättet att varje applikation inte gör allt, utan det som den är bra på. Att informationen hänger ihop mellan applikationerna för att hitta synergier och att vi som leverantör har ett tydligt gränssnitt för att komma åt informationen oavsett vilken applikation som den hör hemma i. Vi kommer framöver enklare kunna skapa värdeskapande lösningar baserat på Graph vilket jag ser fram emot att börja utnyttja!

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Microsofts lösningar?

Tveka inte att ta en kontakt med oss via formuläret så berättar vi gärna mer!

0 kommentarer

Skriv kommentar