Blogg

See the bigger picture - en rapport från årets "From Business to Buttons"

  • 15 maj 2017
  • 0

NetRelations UX-gäng har som tradition att delta på UX-konferensen "From business to buttons" och även i år var vi ett glatt gäng kollegor som deltog under två inspirerande dagar i Stockholm. Här hittar du en sammanfattning av de delar som vi tyckte var lite extra intressanta att ta del av under årets konferens och workshops och som vi hoppas kan inspirera även dig!

Artikelverktyg:

Huvudbudskapet på årets konferens var "Engagemang", vilket vi på NetRelations diggar extra mycket då det är ett av vår byrås värdeord. Och engagerat blev det. Men budskapet som framgick bland dagens talare kanske blev något annat också. Vårt förhållande som människor till design och hur vi producerar det och hur vi delar det med varandra. 

Det fanns några gemensamma nämnare under konferensen och en av dem var att nästan alla pratade om att "se helheten". "See the bigger picture" var en slide som återkom på nästan alla talares presentationer och det trycktes på vikten av att ha ett gemensmat mål och att alla får ta del av det gemensamma målet kopplat till vad som är bäst för kunderna och hur vägen fram till kundens lycka ser ut.

Katie Dill från AirBNB pratade om hur viktigt det är att varumärket syns på alla tänkbara sätt och jämförde med Virgin Airlines och vikten av att ha frihet med ramar. Man kan engagera sina medarbetare men bara om man har ett gemensamt övergripande mål.

Eric Meyer satte perspektiv på design och vilken betydelse eller förödande konsekvenser det kan ha om det används oförsiktigt.

Det trycktes på vikten av att nå ut till människor genom att omfamna deras likheter och olikheter och att design har en avgärande betydelse i det. Mike Monteiro pratade om att design är politiskt och används i högsta grad idag i till exempel USA för att förändra maktblansen genom att designa hur distrikt delas in i staterna.

Nyckeln till att arbeta framgångsrikt med innovation är enligt Alan Cooper att arbeta baklänges som han förklarar det. Först när vi ser "the end state" hos användaren kan vi börja backa bakåt för att bygga resan fram till det. På AirBnb har man exempelvis satt upp user journeys som fina illustrationer på väggen så att alla som går förbi kan ta del av det på hela företaget.

Sammanfattningsvis tar vi alltså med oss följande:

  • Skapa fokus på målet (både på användarna och verksamheten) och se till att alla känner till vad målet är.
  • Öppna upp kundresan så att alla på företaget vet hur det går till när kunder gör saker.
  • Skapa bilden av helheten, "the bigger picture" och utgå från den. Gå in och justera när det är nödvändigt.
  • För att skapa engagemang så måste du bygga en story, med ett vettigt slut.
  • Gör ingen design eller wireframes förrän du testat på riktiga människor om lösningen behövs. 
  • Konkurrentanalysen är oerhört viktig och en omfattande process.

Idag börjar vi se konsekvensarna av de digitala produkter som vi skapar på både gott och på ont men mest på ont tyvärr. Alla har ett ansvar att tänka på vad vi skapar och för vem och av vilken anledning? Det kanske ibland innebär att du måste säga nej till saker vilket i sig kan få konsekvenser men för "the common good". Apple avstår exmpelvis från att skapa vissa saker helt (även om de kan) för att det kan få förödande konsekvenser om det hamnar i fel händer.

Ibland så behöver vi stanna till och fråga oss vad vi håller på med egentligen. Är det rätt? Vem gör vi detta för?

Alla har ett ansvar. Det är dags att "designa oss ut ur skiten" som Mike Monteiro säger. "Be the people that your dog think that you are" sa han avslutningsvis.

Kolla in föreläsningarna!

Ett hett tips är att kolla in samtliga presentationer från dagen som finns tillgängliga online i FBTB:s arkiv

Vill du veta mer om hur vi jobbar för att skapa bättre användarupplevelser på NetRelations?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så berättar vi gärna mer!

0 kommentarer

Skriv kommentar