Blogg

Så säkerställer du att dina e-handelsinvesteringar blir lönsamma

 • 29 mars 2019
 • 0

Lönsamma investeringar är något som alla eftersträvar, oavsett företag eller position. Det första steget i den processen är att börja utvärdera vilka slags intäkter som investeringarna genererar, kontra vad de faktiskt kostar. Det här förhållandet benämns generellt som ROI, Return On Investment.

Artikelverktyg:

ROI beräknas vanligtvis enligt följande formel:

(Intäkt från investering – Kostnad för investering)/Kostnad för investering

Hur vet jag vilken intäkt min investering genererat?

Beroende på vilken bransch du verkar i så finns det olika aspekter som driver försäljning. Det första steget blir därför att identifiera vilka huvudsakliga områden det är som driver och påverkar din försäljning.

För en typisk B2C e-handel är det ofta tre huvudområden som påverkar försäljningen:

 • Trafikmängd
 • Konverteringsfrekvens
 • Genomsnittligt ordervärde

Trafikmängden kan delas in i antingen sessioner eller besökare. För en B2B-aktör kan det vara helt andra faktorer som driver intäkt.

I det här exemplet utgår vi för enkelhetens skull från en typisk B2C e-handel, men tanken bakom kan appliceras oavsett affärsområde och modell.

För att räkna ut försäljningen utgår vi då från följande formel:

(Antalet sessioner * Konverteringsfrekvens) * Genomsnittligt ordervärde

Nu när vi vet vad som driver försäljningen, så blir det andra steget att utvärdera hur våra insatser, det vill säga investeringarna, kan påverka ett eller flera av dessa områden.

Utveckla för att driva försäljning

För att dina investeringar ska bli lönsamma krävs det nu att sådana insatser som bedöms påverka ovanstående områden prioriteras.

En vanlig utmaning för e-handlarare är en låg konverteringsfrekvens. För att konkretisera den formel vi använder utgår vi från följande imaginära e-handel.

Varje månad får den:

 • Antal sessioner = 100 000
 • Konverteringsfrekvens = 1%
 • Genomsnittligt ordervärde = 500 SEK

Deras försäljning varje månad blir då:
(100 000 * 0,01) * 500 SEK = 500 000 SEK

För att driva mer försäljning investerar e-handeln i utvecklingsinsatser som bedöms påverka konverteringsfrekvensen positivt. Det sker till en kostnad av 400 000 SEK.

Månaden efter implementering ökar konverteringsfrekvensen. Övriga områden förblir oförändrade.

Nu ser det ut som följer:

 • Antal sessioner = 100 000
 • Konverteringsfrekvens = 3%
 • Genomsnittligt ordervärde = 500 SEK

Den nya försäljning varje månad blir då:
(100 000 * 0,03) * 500 SEK = 1 500 000 SEK

ROI för den första månaden blir då:

Ny försäljning - Tidigare försäljning = 1 500 000 – 500 000 = 1 000 000

Och använder vi de ingångsvärdena i vår ROI-formel:

(1 000 000 - 400 000)/400 000

ROI = 1,5

Vad är en bra ROI?

Undrar du säkert nu. Faktum är att det inte finns något standardsvar på den frågan, utan det är beroende av bransch och förutsättningar. En grundregel är dock att den ska vara positiv (annars har investeringen inneburit en försämring).

I vårt tidigare exempel blev ROI:n den första månaden blygsam. Däremot så vet vi inte om det var en engångskostnad, eller om det är en investering som krävs på månatlig basis. Om vi utgår från att det är en engångskostnad, så blir ROI:n på helårsbasis betydligt bättre.

 • Tidigare försäljning: 500 000 * 12 = 6 000 000
 • Ny försäljning: 1 500 000 * 12 = 18 000 000

För en kostnad av 400 000 SEK har vi alltså ökat den årliga försäljningen med 12 miljoner SEK. Det i sin tur ger en ROI på 29.

Estimera förbättringar

Innan större investeringar genomförs bör de estimeras för att se hur de kommer att påverka din försäljning. Med hjälp av den estimeringen kan ni sedan göra en bedömning av den potentiella ROI:n, för att avgöra om det är något som ska genomföras eller ej.

Viktigt är att sedan även följa upp insatsen och den faktiska ROI:n, för att kontinuerligt lära er vilka slags insatser som ger resultat och vilka som kan prioriteras ned.

Med denna relativt enkla modell och tankesätt kan du med andra ord både prioritera dina kommande investeringar och utvärdera dina befintliga, samt öka potentialen att genomföra lönsamma investeringar framöver.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att skapa en lönsam e-handel?

Tveka inte att ta en kontakt med oss via formuläret.

 

0 kommentarer

Skriv kommentar