Blogg

Nytt EU-direktiv betonar vikten av att bygga tillgängliga webbplatser

  • 26 januari 2017
  • 0

Den 22 december 2016 trädde EU-direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer i kraft. Detta innebär bland annat att det kommer att bli lag på att de webbplatser som omfattas av direktivet (drivs eller ägs av myndigheter, landsting, kommuner och andra organisationer med övervägande offentlig finansiering) görs tillgängliga för alla medborgare.

Artikelverktyg:

EU:s medlemsstater har till den 23 september 2018 på sig att införa de lagar som behövs för att följa direktivet. Lagen omfattar från den 23 september 2019 nyproducerade webbplatser och från 23 september 2020 befintliga webbplatser som publicerats innan lagen började gälla. För offentliga myndigheters mobila applikationer gäller lagen från 23 juni 2021.

Kraven som ställs

Det har sedan länge funnits rekommendationer och riktlinjer för webbplatser inom offentlig sektor, men nu blir det alltså mer tvingande och omfattar även mobil-appar. Som tidigare är det att följa WCAG 2.0 nivå AA som gäller.

Det finns fler skillnader från tidigare. Det kommer att ställas krav på att myndigheter redovisar hur väl deras webbplatser uppfyller tillgänglighetskraven. I de fall en webbplats har brister ska en förklaring av anledningen till detta finnas, och i anslutning till den ska tillgängliga alternativ tillhandahållas. Det ska också finnas en kommentarsfunktion som besökare kan använda för att informera myndigheten om tillgänglighetsbrister i dess webbplats eller mobila applikation.

Medlemsstaterna ska också ”regelbundet övervaka att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer uppfyller tillgänglighetskraven”.

Undantag

Det finns vissa undantag från kraven. Här är några som sticker ut:

  • Intranät och andra webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och har publicerats före den 23 september 2019 behöver inte åtgärdas förrän de genomgår en omfattande översyn.
  • Tidsberoende media, det vill säga ljud och video, omfattas inte om det publiceras före 23 september 2020.
  • Direktsändningar av ljud och/eller bild omfattas inte alls.
  • Onlinekartor omfattas inte om väsentlig information tillhandahålls på ett tillgängligt sätt (till exempel i form av en textbaserad vägbeskrivning) för kartor avsedda för navigering.

Bygg smart och framtidssäkra

Vi på NetRelations har sedan många år arbetat för att de webbplatser och intranät vi bygger ska vara tillgängliga för så många som möjligt. För oss är det lika naturligt som att webbplatser ska vara användbara, väldesignade, ha bra prestanda och leverera nytta för både avsändare och mottagare.

Därför är vi trygga i att de allra flesta av våra webbplatser och intranät inte kommer att behöva några större åtgärder när lagen träder i kraft, utöver redovisningen av tillgänglighet och kommentarsfunktionen.

Om du vill göra ett snabbtest av din egen webbplats finns en del gratisverktyg du kan prova.

Brasklapp: det är viktigt att vara medveten om att testverktyg inte kan hitta alla problem och att resultaten inte alltid är lätta att tolka om man inte är insatt i hur tillgänglighet på webben fungerar. Men de kan ofta ge en bra indikation på läget. Här är ett par exempel på testverktyg du kan prova:

  • HTML_Codesniffer är en bookmarklet, en länk man drar till webbläsarens bokmärkesrad och sedan klickar på.
  • aXe är ett testverktyg som kan användas på flera olika sätt, bland annat som tillägg till Chrome och Firefox.

Tråkigt men nödvändigt

Av olika anledningar är det inte självklart för alla som beställer eller utvecklar webbplatser att tänka inklusivt.

Så medan det är tråkigt att det ska behöva lagstiftas om något så grundläggande är det bra att det görs, eftersom historien har visat att det inte räcker att informera, rekommendera och uppmana. Om lagstiftningen faktiskt leder till förbättrad tillgänglighet återstår dock att se.

Mer läsning

Om du vill fördjupa dig i ämnet finns här ett antal länkar till mer läsning:

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att tillgänglighetsanpassa dina digitala lösningar?

Välkommen att ta en kontakt med vår försäljningschef Filip Berglund eller fyll i formuläret nedan så tar vi en kontakt med dig inom kort. 

0 kommentarer

Skriv kommentar