Blogg

Några reflektioner från Digital Workplace Summit

  • 29 maj 2017
  • 0

På NetRelations lever vi intranät och digitala arbetsplatser, och vi är varje år engagerade i en rad olika konferenser på ämnet både inom och utom rikets gränser. I år inleder vi ett nytt samarbete med Summit and Friends där vi bland annat ansvarat för workshopen ”UX för digitala arbetsplatser” som genomfördes under konferensen Digital Workpace Summit.

Artikelverktyg:

Konferensdagen bjöd på en mängd spännande dragningar med öppningar från först Google och sedan Microsoft som lyfte fram vikten av innovation och employee experience för att bli framgångsrika. Två faktorer som vi arbetar mycket med på NetRelations, framförallt inom vårt område ”upplevelsestrategi” där vi sammankopplar insikter om helhetsupplevelsen för medarbetare och slutkunder med innovativ verksamhetsutveckling.

User adoption

För att skapa en bra medarbetarupplevelse på vår digitala arbetsplats behöver vi dels förstå hur våra medarbetare föredrar att samarbeta och kommunicera, men också förstå – och låta dom förstå – hur deras arbete bidrar till helheten. Att ge dom tillgång till de verktyg dom vill använda vid den tidpunkt och plats dom behöver verktygen är grundläggande förutsättningar för user adoption. Till det kan vi nu även börja addera kunskap om hur vi arbetar och använder verktygen på individuell nivå, exempelvis hur mycket tid man spenderar på e-mail, onlinemöten, försäljning eller egentid med sin chef. Det ger oss nya sätt att förstå oss själva och våra kollegor så att vi kan skapa ännu bättre förutsättningar för en väl fungerande digital arbetsplats och en stark medarbetarupplevelse.

Innovation

För att vara innovativa behöver vi fostra rätt kultur. Det gäller bland annat att känna trygghet – för att våga ta risker, öppenhet – för att alla ska komma till tals, och befogenheter – för att vara fri att ta ut svängarna. Innovation måste också uppmuntras i hur vi ger oss tid till att arbeta med det, och framförallt hur vi som kollegor, chefer och verksamhet hanterar alla misslyckade idéer på vägen. När vi arbetar med innovation kan vi inte förvänta oss omedelbar perfektion utan snarare tvärtom – vi behöver ha inställningen att ju fler idéer vi har, desto bättre blir slutresultatet. Och det innebär också att vi behöver testa, utvärdera och förkasta en mängd idéer för att identifiera och förfina de som verkligen är bra. Jag tror att vi kommer se mer och mer av den här typen av arbetssätt kring våra digitala arbetsplatser framöver i takt med att mognad och förståelse hos både teamet som driver utvecklingen och användarna som tar emot det ökar. En innovationskultur är något som gynnar både utvecklingen av verksamheten och utvecklingen av verksamhetens verktyg.

Kulturen

Kulturen är också en viktig del i implementeringen av en fungerande digital arbetsplats. Precis som Kommunal berättade om kring sina erfarenheter vid införandet av en ny plattform så kan exempelvis en kultur där all kommunikation sker via e-mail med bilagor bli ett hinder till att förstå och dra nytta av en modern digital arbetsplats. Klarna fyllde på med sina erfarenheter och metoder kring implementation och beskrev hur man med ambassadörer, beta-releaser och roadshows skapade kunskap, delaktighet och engagemang hos sina medarbetare. Även Merck hade under sin resa från 100+ intranät till en gemensam global plattform en väldigt strukturerad modell för implementation som centrerade kring change agents och launch celebrations, allt för att skapa nödvändiga förändringar i kulturen. Det är riktigt roligt att se hur stor del av projektens tid och budget som numera går till strategiarbete, användarstudier och implementation jämfört mot de tidigare vanligtvis tekniktunga intranätprojekten som bedrevs. Att man dessutom löpande har tid och budget avsatt för att fira sina framsteg och framgångar under projektet är ju helt fantastiskt!

Konferensdagen avslutades med utmärkelser för Nordens bästa digitala arbetsplats där vinnarna återigen påvisar vikten och värdet av att skaffa sig förståelse för helheten som utgångspunkt i skapandet av en framgångsrik digital arbetsplats. Juryns motiveringar innefattade formuleringar som ”bli mer innovativ och samarbetsorienterad organisation… (genom) förändringsresan från silos till värdenätverkande” och ”för att skapa en lyckad kundresa så krävs en väl fungerande digital arbetsplats”.

Reflektioner från den efterföljande workshopdagen och våra tankar om UX för den digitala arbetsplatsen kommer i ett uppföljande blogginlägg.

Summering

Vi tar med oss följande från denna upplaga av Digital Workplace Summit:

  • En bra total medarbetarupplevelse bör vara fokus för design, utveckling och implementation av den digitala arbetsplatsen
  • Ett innovationsdrivet mindset kan utveckla både verksamheten och verksamhetens digitala arbetsplats
  • Framgångsrikt innovationsarbete tar utgångspunkt i en stark, öppen och trygg företagskultur
  • En förankring i företagskulturen är ett måste för att skapa en fungerande digital arbetsplats och en bra medarbetarupplevelse

Det är precis det här det handlar om, cirkeln är sluten. Jag ser fram emot att kunna bidra till många fler upplevelsestrategier för digitala arbetsplatser framöver. 

Vill du veta mer om hur vi resonerar kring upplevelsestrategier för den digitala arbetsplatsen?

Anmäl dig till vårt webinar den 7 juni så får du full koll. 

Läs mer och anmälan

0 kommentarer

Skriv kommentar