Blogg

Hur skapas affärsnytta genom tillgänglighet och webbstandarder?

Om din webbplats följer rådande webbstandarder och utformats på ett tillgängligt sätt kan ditt budskap nå ut till fler. Det minskar dina hinder för att nå människor med funktionsnedsättningar, långsamma uppkopplingar, gamla datorer och låg skärmupplösning. Inte minst skapar det förutsättningar att surfa på din webbplats från mobiltelefonen eller andra handhållna, internetuppkopplade enheter. Detta om något skapar nytta för din organisation och bereder väg mot framtiden.

Artikelverktyg:

Webbstandarder ökar nyttan med din webbplats

Tillgängliga webbplatser som följer rådande standarder kan användas av de flesta personer och sökmotorer, i de flesta sammanhang och oavsett förutsättningar, för att uppnå det tänkta syftet. Det kan låta självklart, men du skulle bli förvånad över hur många webbplatser som skapas utan garantier för att de kan användas av alla.

Internet är ett ungt fenomen. De tekniker vi använder idag har växt fram genom innovationer från en mängd företag och organisationer. Webbutvecklare har under hela webbens livstid försökt överträffa varandra med den ena häftiga funktionen efter den andra. Det är inget fel i det men det har varit svårt att garantera att dessa funktioner ska fungera för alla.

Webbstandarder är teknologier framtagna av World Wide Web Consortium (W3C) och andra standardiseringsorgan för att skapa och tolka webbaserat innehåll. Om din webbplats följer rådande webbstandarder har du tagit ett stort steg på vägen mot en webbplats som fungerar likadant för alla besökare.

Affärsnytta med tillgänglighet och webbstandarder

Vad finns det då för konkreta fördelar med att använda etablerade webbstandarder och riktlinjer för att öka tillgängligheten? Listan kan göras lång, men här hittar du ett antal viktiga punkter som talar för att tillgänglighet spelar en central roll för alla digitala lösningar.

På kort sikt:

 • når du fler
 • kostar det mindre att skapa nytt innehåll
 • blir det lättare att göra webbplatsen tillgänglig
 • blir din webbplats sökmotoroptimerad

På längre sikt:

 • minskar beroendet av en viss leverantör
 • blir drift och underhåll billigare
 • får du en webbplats som är mer flexibel gällande presentationen av innehållet för besökaren
 • går det fortare och blir billigare när du vill förändra designen i framtiden

Allt detta bidrar till enklare underhåll, större publik och bättre lönsamhet för organisationen. För företag som säljer genom webben kan tillgänglighet leda till att fler besökare vill och kan genomföra sitt köp. Utvecklare, marknadsförare och ekonomer tjänar alla på att ha en webbstandardbaserad webbplats.

Här följer några av de viktigaste fördelarna.

Centraliserad webbplatsdesign

Genom att separera struktur och innehåll från presentationen går det att styra layout och design för en hel webbplats genom att göra ändringar i en enda CSS-fil. På så sätt får du större kontroll över webbplatsens grafiska profil och kan säkerställa att den följs konsekvent.

Snabbare laddning

Välstrukturerad XHTML-kod blir mer kompakt och därmed minskas filstorleken. Det innebär att sidor laddas snabbare och att webbplatsen blir mindre bandbreddskrävande.

Bättre sökmotorplacering

Att hamna bra i sökmotorer kan vara svårt. Webbstandarder gör det enklare, eftersom sökmotorer har lättare att förstå och indexera innehållet i välstrukturerade dokument.

Stöd för flera plattformar ger fler tänkbara besökare

Genom att använda webbstandarder får man stöd för olika webbläsare och plattformar på köpet. Webbplatsen blir öppen för alla. Genom att använda korrekt och välstrukturerad HTML minskar också skillnaderna i sidvisning mellan olika webbläsare.

Framtidssäkert

En stor del av all elektroniskt lagrad information är producerad för webben och därmed lagrad i HTML-format. I dag använder de allra flesta dokument felaktig HTML som råkar hanteras relativt bra av äldre webbläsare. Allt eftersom webben utvecklas kan webbläsare komma att tillåta färre felaktigheter eller visa felmeddelanden när de stöter på felaktig kod. Genom att använda giltig, standardiserad HTML går det att säkerställa att data förblir återanvändbar för en lång tid framöver.

Minskade underhållskostnader

Att underhålla och driva en populär webbplats kan ofta vara dyrt. Webbstandarder kan hjälpa till att minska kostnaderna genom att webbplatsen blir mindre bandbreddskrävande. På en webbplats med många besökare kan det ge en rejäl kostnadsminskning.

Kompatibilitet med nya webbläsare

Fler än någonsin olika webbläsare och operativsystem används för att surfa på webben. Dessutom tillkommer det nya hela tiden. Några exempel:

 • Windows: Firefox, Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Opera, Chrome, Flock.
 • Mac: Camino, Firefox, Internet Explorer, Mozilla, Netscape, OmniWeb, Opera, Safari, Flock.
 • Linux: Firefox, Konqueror, Mozilla, Netscape, Opera, Flock.

Användandet av alternativa webbläsare ökar stadigt. Till det kommer webbläsare i mobiltelefoner och handdatorer, skärmläsare och annan teknik som används av t ex funktionshindrade.

I en sådan heterogen miljö är det omöjligt att testa varje tänkbar konfiguration. Att bygga enligt standarder är den enda praktiska lösningen.

Tillgänglighet

I många länder, som USA, Storbritannien och Kanada, är det obligatoriskt för statliga organisationer att ha en tillgänglig webbplats. I vissa länder, till exempel Australien, gäller det för alla organisationer. I Sverige finns regler för detta i Ë-delegationen (f d Vägledningen 24-timmarswebben), som innehåller riktlinjer för utformning av myndigheters webbplatser.

När man separerar struktur från presentation och använder CSS för att kontrollera layout och design, blir det lättare att uppfylla kraven på tillgänglighet. Ökad tillgänglighet är dessutom något som alla som besöker en webbplats tjänar på.

Minskat leverantörsberoende

En vanlig utmaning för webbutvecklare som tar över drift och utveckling av en befintlig webbplats är att förstå koden som andra utvecklare har skrivit.

Genom att kräva att en webbplats följer standarder blir det enklare för andra personer att förstå koden och därmed minskar risken att bli låst vid en viss utvecklare eller ett visst verktyg.

Fördelar för webbplatsbesökare

Bättre tillgänglighet, snabbare webbsidor och kompatibilitet med fler webbläsare ökar sannolikheten för att en besökare ska uppskatta det du har att erbjuda och komma tillbaka.

0 kommentarer

Skriv kommentar