Blogg

Framgångsrika projekt bygger ofta på framgångsrik styrning

  • 26 maj 2016
  • 2

Kraftig tillväxt är ju i de flesta sammanhang något positivt för ett företag, men med det följer också en hel del nya utmaningar. NetRelations tillväxt de senaste åren har inneburit utmaningar i form av nya typer av uppdragsgivare, nya typer av projekt, större åtaganden och fler medarbetare såväl som roller.

Artikelverktyg:

Metoder, mallar och (dokumenterade såväl som informella) arbetssätt släpar lätt efter och plötsligt en dag räckte det inte längre att enbart dela kunskap med varandra genom "mun till mun-metoden". Då kände vi att det var dags att ge sig ut på resan mot att etablera mer struktur och bygga vår leverans på en mer standardiserad projektmetodik. För oss föll valet på den internationellt erkända, etablerade och snabbt växande standarden PRINCE2.

På NetRelations har vi sedan många år en stark tradition av att bedriva och kvalitetssäkra vårt arbete med stöd av processer, metoder och riktlinjer. Metoder som utvecklats och förfinats i takt med att uppdragen blivit många. Vi har helt enkelt tagit tillvara på all vår insamlade kunskap och erfarenhet i syfte att hela tiden bli bättre. Och i samband med att uppdragen blivit många har också projektledarkollektivet blivit större. Vårt företag etablerade sig dessutom på fler orter och vips så insåg vi att sprida kunskap om våra förnämliga men mer och mer föränderliga och delvis odokumenterade arbetssätt inte längre var lika lätt.

Det var förstås frustrerande att se att vi projektledare inte alltid var så effektiva som vi borde kunna vara, att vi gjorde olika, att vi ibland uppfann hjulet på nytt. Projekten bedrevs utifrån varje projektledares erfarenhet och förutsättningar och vi såg att både vi och våra kunder skulle ha mycket att tjäna på att vi etablerade en standardiserad projektmetodik.

Vi valde PRINCE2 för dess flexibilitet och fokus på agilia arbetssätt

Eftersom vi lever i en verklighet där såväl kunderna som projekten är av olika storlek, från några hundra timmar till långa program bestående av multipla projekt på tiotusentals timmar och med en ständigt ökande komplexitet var det oerhört viktigt att hitta en metod som kändes både skalbar och pragmatisk. Vi ville ju inte dra på oss för mycket administration i ett litet projekt, men vi ville inte heller riskera att ett stort eller komplext projekt skulle hanteras för informellt.

Våra redan etablerade arbetssätt hade ett stort fokus på det mer "specialistbetonade arbetet" som exempelvis strategi, UX, design och utveckling. Därför var vi i första hand ute efter en metod som adresserade styrningen och ledningen av projekten. När vi kom i kontakt med PRINCE2 och Metier kändes det som att vi hittat rätt. En globalt erkänd och starkt växande metodik vars modell bygger på att reducera administrationen och samtidigt behålla dynamiken lät nästan för bra för att vara sant. Att PRINCE2 dessutom har en stark agil prägel utifrån sitt ursprung gjorde att det kändes som vi funnit det som skulle kunna bli grädden på moset.

”The NetRelations Way”

I praktiken har implementationsarbetet inneburit att NetRelations befintliga metoder och processer hämtade från 15 års erfarenhet har genomlysts och vävts ihop med PRINCE2 för att skapa det vi kallar ”The NetRelations Way”.

Det är ett arbete som fortfarande pågår trots att vi nu har börjat rullat ut metodiken i våra leveranser och som egentligen aldrig slutar. För vi ser det här som en resa på en väg mot vår eviga strävan efter perfektion. En resa som aldrig kommer att ta slut.

En kunskapssatsning på projektledarna

Genom PRINCE2 vill vi ge projektledarna ett ramverk för vad som behöver göras, av vem och när. Det i kombination med utbildning och ett aktivt erfarenhetsutbyte har hittills resulterat i arton (!) certifierade projektledare i PRINCE2 Foundation och ytterligare en certifierad i nivån PRINCE2 Practitioner.

Utöver satsningen på projektledarna sker även en kontinuerlig utbildning av övriga medarbetare, från projektdeltagare till företagsledningen i sina roller i styrgrupper.

Det innebär att vi på NetRelations har fått ett ännu större fokus på hur projekten ska styras, ledas och kontrolleras för att förväntad nytta ska uppnås och för att den ekonomiska investeringen som projektet innebär för våra kunder ska ge förväntad avkastning och effekt.

Dessutom gör vi nu ytterligare satsningar där vi tillför spetskunskap inom mjuka områden som ledarskap, kommunikation och samverkan såväl som specialistträning inom t ex agila arbetsmetoder.

Allt enligt NetRelations vision: A Better Experience! Är du nyfiken på hur vi jobbar i våra projekt? Kontakta vår försäljningschef Filip Berglund så berättar han gärna mer.

Fakta om PRINCE2

PRINCE2 är en metod för projektledning som utvecklades i Storbritannien på 80-talet. Metoden har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som till exempel Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Australien. Metoden är även stor i Norge och Danmark och den växer kraftigt i USA. Om man ser till det totala antalet certifierade projektledare så är metoden större än både PMI och IPMA. Sverige ligger än så länge lite på efterkälken med ca 100 certifierade, men även här är metoden den snabbast växande.

PRINCE2 är den andra upplagan av projektledningsmetodens verktyg och är ett registrerat varumärke som ägs av brittiska Office of Government Commerce (OGC).

Vill du veta mer om hur vi arbetar i våra projekt?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret. 

2 kommentarer

Skriv kommentar

Spännande! Det skulle vara roligt att läsa en sammanfattning av hur det praktiska arbetet går till.

Tack, det var ett bra förslag! Vi kommer fortsätta att berätta om våra lärdomar här i bloggen och kommer säkert att återkomma till vårt arbete med PRINCE2 längre fram.