Blogg

En reflektion på temat Agile Enterprise Architecture

För en tid sedan lyssnade jag till en föreläsning med Joseph Anthony om hur man kombinerar att arbeta agilt med enterprise architecture. 

Artikelverktyg:

Vad menas med arkitektur, enterprise och agilt?

Föreläsningen inleddes med en snabb recap av vad som egentligen menas med ”Architecture” vs "Enterprise architecture" och agilt arbete.

Något jag har noterat under den senaste tiden är att definitionen av ”Enterprise architecture” enligt Forrester verkar ha ändrats under de senaste 50-60 åren. Livslängden för ett företag har sjunkit och majoriteten av de företag som finns med i Forresters lista byts ut snabbare och snabbare. Detta mycket med anledning av att framgång kräver att företag lyckas att vara agila, flexibla och därmed snabba att känna av, reagera och agera på marknaden för att kunna hålla sig på topp.

Att arbeta agilt menar Joseph innebär att man läser av sin marknad eller kund och tar fram en strategi som innebär att man experimenterar/testar och sedan använder det som fungerat bra.

Har man hängt med på grundstenarna med att arbeta agilt så låter det väldigt bekant!

Under föreläsningen fördes ett resonemang kring vad man behöver implementera i sin organisation för att lyckas att vara agil:

  • Ett tänk som kräver att man kan ändra sig
  • Förmåga att fatta beslut
  • Förmåga att hantera förändringar
  • Förmåga att reagera på marknaden
  • Kontinuerligt arbete med sina marknadskanaler och leverantörer
  • Koll på sin affärsmodell och affärsanalys
  • En IT-infrastruktur

Hur kan då ett företag arbeta som ”Enterprise”, men ändå på ett agilt sätt? Hur kan man skapa en arkitektur som är agil utan att man ska behöva skriva om och ändra allt bara för att det agila arbetet kräver flexibilitet?

Intentional architecture/Emergent architecture

Den del jag tog till mig mest under föreläsningen är att man behöver fokusera på två punkter: arkitekturens syfte (intentional architecture) som innebär att man tar långsiktiga strategiska beslut och framväxande arkitektur (emergent architecture) som handlar om att man med hjälp av de långsiktiga besluten tar kortsiktiga beslut där man agerar på behov som dyker upp.

Jag skulle förklara detta som att man med hjälp av långsiktiga beslut skaffar sig en uppfattning om målet man vill nå, för att därefter börjar arbeta och ta de praktiska besluten.

Det handlar alltså inte bara om att slänga sig in i arbetet för att lösa problem utan om att man bestämmer sig för vilket syfte och vilka värderingar som ska vägas in i de kortsiktiga besluten. Jag skulle vilja likställa detta med en agil approach som grundar sig i långsiktiga beslut som tillåter att man under resans gång tar de praktiska besluten.

I en IT-organisation utspelar sig detta genom tre grundläggande delar: Business architecture, Information Systems Architecture och Infrastructure architecture.

Dessa tre delar behöver omfattas av och anamma det agila tänket. 

Slutligen...

Joseph menar att arbete i molnet förenklar genomförandet av agilt arbete. Att fokusera på automatiserade verktyg gör helt enkelt att man kan lägga mer tid på de beslut som behövs, både de långsiktiga och de kortsiktiga.

En förändring av en organisation till att bli mer ”agile enterprise” måste initieras från ledningshåll, men det agila arbetet och implementationen av detta synsätt drivs från "golvet" där man behöver lyssna in och kompromissa för att lyckas med den här typen av arbete.

Det låter väldigt mycket som en svensk organisation enligt mig…

Vill du själv kika på Josephs föreläsning kan du se kolla in den på YouTube. Samtliga illustrationer i denna artikel är hämtade från presentationen.

Utöver nyttiga videokurser erbjuder Pluralsight också webinarer med live-föreläsningar. Joseph har även en kurs på Pluralsight om "Understanding Enterprise Architecture".

Vill du komma igång och arbeta agilt eller kanske vässa ett redan agilt arbetssätt? 

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer om våra erfarenheter av ett agilt synsätt och arbetssätt. 

0 kommentarer

Skriv kommentar