Blogg

E-handelstrender 2019 - en pulskontroll

  • 08 juli 2019
  • 0

Den digitala spelplanen ändras ständigt och med den även e-handeln. Ny teknik och nya plattformar leder till nya trender, som inom sinom tid även flödar över till e-handeln. I en ständigt ökande konkurrens är det alltid en fördel att vara medveten om trenderna som pågår och vilka trender det krävs aktiva insatser kring, för att inte riskera att hamna på efterkälken.

Artikelverktyg:

En fråga man kan ställa sig är vilka eventuella trender som inte kräver en insats i dagsläget. Den avvägningen kommer alltid att variera, beroende på bransch, nisch och målgrupp.

Drygt halvvägs in på året passar vi därför på att göra en spaning kring e-handelstrender 2019. Vilka trender har vi sett och vilka trender väntar vi fortfarande på att de ska ta fart?

"Aktiva" e-handelstrender 2019

Ökad interaktion med besökarna

Allt fler e-handlare söker sätt att interagera och kommunicera med sina besökare för att stötta, engagera, hjälpa och slussa dem nedåt i köptratten. Det görs bland annat med kundservice och chatt samt feedback-formulär i varierande former. Även teknik, som till exempel chatt-botar används mer och mer för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna bidra till en smidigare kundresa och svara på frågor dygnet runt. Med hjälp av personalisering går det även att rikta olika budskap till olika användare, beroende på vart i köpresan de befinner sig. En förstagångsbesökare och en befintlig kund kräver troligtvis två olika slags budskap. Det är även sannolikt att de har olika frågeställningar och behov.

Ökat intresse för miljön

En allt större andel av konsumenterna väger numera in miljöaspekten när de utvärderar e-handlare och fattar sina köpbeslut. Redan 2018 rapporterade GlobalWebIndex, ett globalt marknadsundersökningsföretag, att hela 50% av de digitala konsumenterna påverkades av miljöaspekten när de skulle fatta sitt köpbeslut. En trend som blir än tydligare i år i Sverige, vilket vi tidigare skrivit mer om som en del av blogginlägget om etisk e-handel.

Nya affärsmodeller

I takt med att konkurrensen ökar och fler e-handlare etablerar sig skapas nya affärsmodeller. "Dropshipping" är en affärsmodell som blir alltmer populär. Enkelt uttryckt innebär dropshipping att ett företag agerar mellanhand mellan tillverkaren och konsumenten. Köpet görs hos e-handlaren, men produkten skickas direkt till köparen. Det innebär att e-handlaren inte behöver upprätthålla ett lager och hantera kostnader som uppstår i samband med det. Å andra sidan blir de samtidigt väldigt beroende av tillverkaren i fråga och i slutändan kommer kundupplevelsen vara avhängig en part som du inte kan kontrollera lika effekt som ett eget lager.

Varianter på temat benämns även som D2C, en ny kategori som läggs till de befintliga och välkända B2B och B2C. Det finns även de som kombinerar ett eget lager med dropshipping för delar av utbudet där aktören Zalando är ett sådant exempel.

Fysiska butiker

I en värld där vi ständigt ser rubriker kring butiksdöden och där allt fler traditionella aktörer minskar antalet fysiska butiker, finns det även en motgående trend. Allt fler online-aktörer tar steget och öppnar en eller flera fysiska butiker. De fysiska butikerna kommer i olika former, alltifrån pop-up butiker, till flagship stores på premiumadresser. I flagship stores är det även vanligt att inkludera flera digitala element av olika slag, som till exempel skärmar, interaktiva speglar och läsplattor.

Anledningarna till att söka sig bortom online-världen är flera. Dels tjänar det ett marknadsföringssyfte genom att fler målgrupper kan nås, en helt ny helhetsupplevelse kan skapas samt att varumärket både kan skyddas och stärkas.

Butiken är död, länge leve butiken.

Influencer marketing

Influencer marketing som koncept är inget nytt, utan snarare relativt gammalt. Däremot går trenden mot att företag blir allt bättre på att identifiera rätt slags influencers och använda dem på ett sätt som skapar värde. Istället för att välja sociala medieprofiler med flest antal följare, vilket länge varit fallet, görs en närmare analys av målgrupp, aktiva följare, budskap, köpstyrka och andra relevanta parametrar.

Microinfluencer är ett begrepp som nämns ofta. Det är en influencer med en begränsad skara följare, men med en tydlig nisch och aktiv följarskara med stort intresse, gärna även köpstarka. Även om de inte har lika många följare som de allra största, når budskapet ut till rätt målgrupp på rätt sätt. Det ökar sannolikheten att de som nås av budskapet även agerar på det, samtidigt som sådana samarbeten kostar mindre jämfört med de som har fler följare.

Video

En allt större andel av vår uppkopplade tid läggs på videoklipp och rörligt material. Användandet av rörligt material är en trend som även breder ut sig allt mer bland e-handlare idag. Dels skapar det intresse för produkten då rörligt material väcker mycket mer uppmärksamhet än stillbilder, vilket till exempel är en av anledningarna till att rörligt material premieras på Facebook. Dels ger video nya möjligheter till storytelling och att visa upp produkten på ett helt annat sätt.

E-handelstrender vi fortfarande väntar på

Röstsök

Det pratas mycket om röstsök och i och med introduktionen av till exempel Google Home i Sverige finns det nu även fler enheter och teknik som skulle kunna stödja ett ökat röstsök. Än så länge är det dock inget som på allvar slagit igenom i Sverige. Kanske sker det under kvartal tre och fyra i år, vad tror du?

Amazon

Precis som röstsök så har Amazon och dess eventuella Sverigelansering varit i ropet länge och diskuterats flitigt. I dagsläget utgörs dock Amazons närvaro i Sverige endast av datacenter.

Ytterligare fördjupning

Vill du fördjupa dig ytterligare i några av trenderna? Med hjälp av länkarna nedan kan du läsa mer om:

Vill du veta mer om hur vi skapar morgondagens e-handelslösningar?

Tveka inte att ta en kontakt med oss via formuläret.

0 kommentarer

Skriv kommentar