Blogg

Den som söker finner

Sökning går ut på att hitta relevant information. Den interna sökmotorn är ett av de viktigaste verktygen för användare som vill hitta information, produkter, tjänster eller kollegorna på ett intranät.

Artikelverktyg:

Många besökare går direkt på sökmotorn utan att försöka navigera sig fram till informationen. Att ge blixtsnabba, relevanta svar som presenteras på ett intuitivt sätt är viktigt för att nå målen både på publika webbplatser och intranät.

En kraftfull sökmotor kan också användas för att driva visning av information utan att användaren aktivt ställer en sökfråga. Med sökmotorn blir det enklare att skapa en mer dynamisk sökupplevelse utan att behöva ta hänsyn till en fast struktur.

Hjälp användaren att hitta rätt information

Söksidan ska hjälpa användaren att hitta relevant information. Lägg stor kraft på att skapa intuitiva och attraktiva söksidor med hög användbarhet. Utformningen av söksidan är minst lika viktig som den underliggande söktekniken och har mycket stor inverkan på hur många av besökarna som hittar relevant information.

Följ upp hur sökmotorn används

Vilka är de mest sökta termerna? Gillar besökarna träffarna de får? För att kunna analysera hur sökfunktionen fungerar löpande är der viktigt att hålla koll på sökstatistiken och se till att den är enkel att komma åt och förstå.

0 kommentarer

Skriv kommentar