Blogg

Best of Collision 2015 - Designing for systems, not channels: Upending the consumer journey status quo

Den enligt mig kanske bästa och mest konkreta föreläsningen på Las Vegas-konventet Collision Conference som vi besökte för någon vecka sedan hölls av Dan Gardner från företaget Code And Theory. Huvudbudskapet i föreläsningen var att det idag vid digital utveckling är viktigt att man fokuserar på hela eko-systemet och att man för att skapa morgondagens framgångsrika tjänster måste se till hela användarresan där man utgår från kunden som möter varumärket och inte tvärtom.

Artikelverktyg:

I korta drag är poängen att användarna bara ser ett "varumärke", inte "varumärket" i mobilen, "varumärket" på webben, tidningen, TV och så vidare. Vid en första anblick är detta kanske inga direkta nyheter för oss som jobbar med digital utveckling dagligdags, men det intressanta i föreläsningen var att angreppssättet kring arbetet med ett varumärke är bredare och ännu mer holistiskt än vad man vanligtvis talar om i diskussioner kring tjänstedesign idag.

Så frågan är då hur designas en bra upplevelse med ett varumärke? Enligt Dan Gardner bör man utgå från 3 olika infallsvinklar där den gemensamma nämnaren är "Atomizing".

Produkt & Upplevelse

Enligt den "gamla" modellen för utveckling av digitala tjänster & system utvecklade man mallar (templates) för alla olika variationer vilket leder till att man till slut hamnar i en situation där allt bara exploderar och blir omöjligt att överblicka. Grunden för en bra digital upplevelse förankras i en "Responsive Philosophy: The ability to respond to multiple contents to that are meaningful to every user, in every moment and on any device"

Idag talar man om att "the template is dead" och den nya modellen på allas läppar är "Atomized content & experience". Det handlar delvis om att man arbetar enligt metodiken Atomic Design där man utgår från innehållselement som flödar genom olika tillstånd beroende på kontext, format, frekvens, lokation och varaktighet. Men hur arbetar man då bäst med att utveckla nya tjänster enligt Dan Gardner? Jo, genom att man observerar och lär sig ("you listen and learn"). Det handlar om att observera hur användarna interagerar med innehållet i olika format i termer av när, var och hur. Helt enkelt hur lätt innehållet är att ta till sig i olika situationer samt hur innehållet bäst driver användaren framåt (konvertering).

En annan viktig aspekt av en upplevelse är ju själva innehållet och en metod för att arbeta med innehåll är "Atomizing Storytelling". Tidigare användes budskap som pushades ut till alla men framåt handlar det om att nischa sig. Bryt ner storytellingen i dess minsta beståndsdel du kan för respektive nisch (målgrupp) och kommunicera på rätt ställe till rätt mottagare. Kontextanpassat och personaliserat helt enkelt.

Teknik & Data

Hur kan teknik och data stötta upplevelsen av ett varumärke på bästa sätt? Ett bra sätt är att förstå vikten av data och det faktum att data kan skapa kreativitet och ofta är en startpunkt för framgångsrika idéer. I grund och botten handlar det om att baserat på data förstå mönster och vad vi kan göra med den kunskap vi har. Den organisation som bemästrar detta bäst kommer att skapa de framgångsrikaste produkterna med den bästa upplevelsen. Det är inte datatillgången som är svår att hantera utan hur vi drar korrekta slutsatser från den enorma informationsmängden vi har. Hur kan man sortera ut träden i skogen helt enkelt och den med bäst analys vinner!

Organisation & Process

För att skapa framgångsrika organisationer som stöttar upplevelsen av varumärket förespråkar Dan Gardner att man fokuserar på multidisciplinära organisationer där man uppmuntrar medarbetarnas olikheter och tar tillvara på deras färdigheter. Det gäller att "älska" det faktum att en organisation är föränderlig och agil av sin natur. För att skapa rätt förutsättningar för en framgångsrik organisation krävs tre beståndsdelar:

  1. Talangfulla medarbetare
  2. Effektiva metoder
  3. Ett stöttande klimat.

Så för att sammanfatta det hela avslutar vi med ett citat från Dan Gardner kring vad vi behöver göra framöver för att lyckas: "more, but simpler and better". Inga konstigheter alltså!

Vill du veta mer om vad vi lärde oss på Collision?

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer!

0 kommentarer

Skriv kommentar