Blogg

Urval

tidning-med-rubriken-design

Handlar design bara om att “rita lite skisser på hur det ska se ut”, eller kan det faktiskt vara nyckeln till hela din verksamhets framgång? 

två-medarbetare-tittar-på-datorskärm

Ett intranät utan mening, utan syfte, utan styrning, kommer sällan eller aldrig att vara rätt eller så bra det skulle kunna vara för en organisation. Fokus och prioritet behöver ligga på att etablera ett strategiskt fundament och ramverk som säkerställer att intranätet har väldefinierade syften, mål, styrning och organisation. 

Nu är vi inne i början på mars och det är full fart på alla håll och kanter i våra projekt på samtliga kontor, men jag tänker blicka tillbaka på hur vi startade 2016 på bästa sätt här på NetRelations. Vi fokuserade nämligen på något som du bör ha med dig i alla framtidens projekt… 

Den enligt mig kanske bästa och mest konkreta föreläsningen på Las Vegas-konventet Collision Conference som vi besökte för någon vecka sedan hölls av Dan Gardner från företaget Code And Theory. Huvudbudskapet i föreläsningen var att det idag vid digital utveckling är viktigt att man fokuserar på hela eko-systemet och att man för att skapa morgondagens framgångsrika tjänster måste se till hela användarresan där man utgår från kunden som möter varumärket och inte tvärtom.

Lyckligtvis är det idag många i vår bransch som har anammat användarcentrerad design som metod. Vi låter helt enkelt användarna och deras behov vara den styrande faktorn. Det har också bidragit till att webben idag är bättre än någonsin. Men ofta undersöks användarna i en alltför snäv kontext — när en webbplats ska byggas är det just webbplatsen som sätter ramarna för de användarstudier som görs. Men vad händer innan användaren besöker din webbplats? Och efter?