Blogg

Urval

två-medarbetare-tittar-på-datorskärm

Ett intranät utan mening, utan syfte, utan styrning, kommer sällan eller aldrig att vara rätt eller så bra det skulle kunna vara för en organisation. Fokus och prioritet behöver ligga på att etablera ett strategiskt fundament och ramverk som säkerställer att intranätet har väldefinierade syften, mål, styrning och organisation. 

Det finns flera saker att tänka på när man arbetar med sin webbplats. Dels ska naturligtvis innehållet vara intressant för besökarna och hjälpa besökarna att lösa deras uppgifter (t ex hitta kontaktuppgifter, beställa varor eller ta till sig information). Men det gäller även att tänka till kring hur man presenterar sin information, vem man vänder sig till och även att man har en tekniskt kompetent plattform.

För en tid sedan lyssnade jag till en föreläsning med Joseph Anthony om hur man kombinerar att arbeta agilt med enterprise architecture. 

Utveckling av mjukvara har gått mot ett allt mer agilt (lättrörligt, smidigt) arbetssätt för att möta de krav en värld som snabbt förändras ställer och där man ständigt måste vara uppdaterad på det senaste.

Blogg Test löser allt!

19 november 2014

Test anses ofta kunna lösa alla problem. Det är enkelt att föreställa sig att om man har test med i ett projekt löser sig allt och blir perfekt. Kvalitén blir enastående och kunden får exakt vad denne vill ha. Helt automatiskt. Tänk om det hade varit så underbart!

Funderar du på att göra en kvalitetsanalys för att se hur din webbplats gränssnitt mår? Här hittar du en checklista på de delar som är bra att inkludera för att du ska få koll på gränssnittskvalitén på din webbplats.