Inspiration

Urval

två-medarbetare-tittar-på-datorskärm

Ett intranät utan mening, utan syfte, utan styrning, kommer sällan eller aldrig att vara rätt eller så bra det skulle kunna vara för en organisation. Fokus och prioritet behöver ligga på att etablera ett strategiskt fundament och ramverk som säkerställer att intranätet har väldefinierade syften, mål, styrning och organisation. 

Det finns flera saker att tänka på när man arbetar med sin webbplats. Dels ska naturligtvis innehållet vara intressant för besökarna och hjälpa besökarna att lösa deras uppgifter (t ex hitta kontaktuppgifter, beställa varor eller ta till sig information). Men det gäller även att tänka till kring hur man presenterar sin information, vem man vänder sig till och även att man har en tekniskt kompetent plattform.