Webbplats

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun var i behov av att se över både sin externa webbplats och sitt intranät. Båda hade funnits med ett tag och det var dags att byta ut dem mot nya, fräscha lösningar som matchade kraven på tillgänglighet och användbarhet.

Trelleborgs kommun har ett ansvar att leverera nödvändig och intressant information och tjänster på ett lättarbetat, välfungerande och uppdaterat sätt för både invånare, turister, press och medarbetare.

NetRelations fick i uppdrag att skapa en riktigt vass användarupplevelse för dessa målgrupper på EPiServer 6R2 Enterprise med sökfunktionalitet i form av SiteSeeker. Under projektets gång bidrog NetRelations med kompetens inom interaktionsdesign, form, gränssnittsutveckling, systemutveckling, projektledning och webbstrategi.

Integrationer stöttar krav på enkelhet

För Trelleborgs kommun var det av största vikt att hitta en användarvänlig lösning för den externa webbplatsen då det finns ett 60-tal webbredaktörer som inte alla arbetar med webbplatserna regelbundet vilket ökar kraven på ett enkelt verktyg. Ett stort antal integrationer genomfördes därför för att skapa smidig hantering.

En integration gjordes exempelvis mot Trelleborg kommuns AD (Active Directory). NetRelations skapade också ett ramverk för att enkelt importera sidor från olika källor. Exempelvis CBIS för olika evenemang och ReechMe för lediga jobb. Man har också valt att integrera registret över de förtroendevalda som en del av webbplatsen för att det ska bli lättare för besökarna att hitta de folkvalda på olika positioner.

En webbplats som stöttar ett nytt användarbeteende

Den nya externa webbplatsen är byggd med Responsive Design och fungerar lika bra i alla olika skärmstorlekar, oavsett om besökaren använder sin mobiltelefon, surfplatta eller en dator. Designen är skapad utifrån Mobile First. Det innebär att NetRelations i designarbetet utgått ifrån de minsta skärmarna. Får man till en bra användarupplevelse i mobilen kan man sedan skala upp för större skärmar. Under 2012 använde 15 % av besökarna på kommunens webbplats mobiltelefon eller surfplatta, och i februari 2013 var siffran 20 %.

Allt innehåll på dagens webbplatser har gåtts igenom, gallrats, förbättrats och placerats in i en helt ny struktur på nya fräscha webbplatser. Det har varit ett digert arbete, men samtidigt väldigt roligt. Vi hoppas att besökarna kommer att gilla de nya webbplatserna och de nya funktioner som kommer att dyka upp på dem

Susanne Nilsson Infomaster, Trelleborgs kommun

Ny information i vässad struktur

Webbplatserna har fått en helt ny struktur som ännu tydligare är indelad i olika ämnesområden för att besökaren lätt ska kunna hitta bland de mångfacetterade verksamheterna som kommunen ägnar sig åt. Strukturen är byggd utifrån resultatet i ett projekt där ett 40-tal kommuner i Sverige tillsammans med ”Funka Nu” arbetat med att ta fram en optimal struktur för kommuner genom användartester.

Sedan lanseringen upplever Trelleborgs kommun att det är enklare för användarna att hitta information samt ha möjlighet att dela denna på olika sätt. Det har också blivit enklare för besökarna att föra fram sina synpunkter och frågor i det nya forumet.