E-handel

Svenskt Tenn

Svenskt Tenn

Svenskt Tenn grundades 1924 av Estrid Ericson, som i nära samarbete med den berömde arkitekten och formgivaren Josef Frank starkt har bidragit till svensk designhistoria. Tillsammans skapade duon en framgångssaga som blivit ett fundament inom svensk design och inredning. Idag drivs Svenskt Tenn vidare i stiftelseform med en välkänd och välbesökt butik på Strandvägen i Stockholm. 

Utöver en fysisk butik erbjuder Svenskt Tenn sedan några år tillbaka också sina kunder, både i Sverige och utomlands, möjligheten att köpa företagets produkter via e-handel. När det blev dags att se över webbplatsen och e-handelslösningen fick NetRelations i uppdrag att realisera detta i samarbete med Planeta Design. NetRelations uppdrag har omfattat projektledning, stöd i konceptarbetet, strategi samt teknisk utveckling och implementation. Planeta Design har gemensamt med Svenskt Tenn ansvarat för kommunikativt koncept och grafisk formgivning.

Svenskt Tenns nya webbplats är speciell på så sätt att den gestaltar företagets mångsidighet och samtidigt speglar butiken på Strandvägen i Stockholm. För att nå dit valde vi att anlita dels en webbyrå med ansvar för utveckling och dels en designbyrå med ansvar för grafisk form. NetRelations fokus på kvalitet, användbarhet och affärsnytta gjorde att valet föll på dem som samarbetspartner i kombination med Planeta Design.

Thommy Bindefeld Marknadschef och kreativt ansvarig, Svenskt Tenn

Visionen: En e-handel som suddar ut linjerna mellan det fysiska och digitala

Svenskt Tenn har en tydlig vision om att e-handeln ska spegla den fysiska butiken i så stor utsträckning som möjligt, och fokus under projektets gång har därför varit på användarupplevelsen. Upplevelsen av Svenskt Tenn både i den fysiska butiken på Strandvägen och i den digitala världen ska vara tidlös och utstråla en kompromisslös kvalitet. Man vill spegla såväl historien som samtiden och framtiden.

Innehållet på webbplatsen är centralt, och bild, text och video vävs smakfullt samman och presenteras bland annat i form av ett online-magasin, inspirerande ”rumsligheter” och så klart berättelser och beskrivningar av Svenskt Tenns kulturhistoriska arv. Framförallt lyfts hantverken och dess historia fram för att inspirera och skapa intresse hos besökaren såväl inför som efter ett köp.

Webbplatsens höga krav på estetik och kompromisslös kvalitet har krävt ett gediget arbete hela vägen från skiss till färdig funktion

Få sidor på webbplatsen är den andra lik, och varje element har noggrant formgetts, utvecklats, testats och fyllts med innehåll. Såväl designers som utvecklare har arbetat väldigt nära varandra genom projektets samtliga iterationer. Ett viktigt krav har varit det adaptiva gränssnittet, att man oavsett skärmstorlek ska få en fullvärdig upplevelse. En stor skillnad mot den tidigare webbplatsen är att de mobila, mindre upplösningarna har prioriterats, för att sedan arbeta sig uppåt till storskaliga skärmar hos den mest kräsne användaren.

Att enkelt och flexibelt kunna hantera den stora mängd innehåll som webbplatsen består av, arbeta med flera språk och valutor samt möjlighet att integrera alla de system som krävdes var vägledande inför valet av Episerver Commerce som huvudsaklig plattform.

E-handelslösningen har nu integrationer mot betalningssystemen Klarna (fakturabetalning) och PayEx (direktbetalning, kortbetalning och PayPal), SPAR för hantering av personuppgifter och Unifaun för leveranssätt. Salesforce och Carma har integrerats för olika former av kundkommunikation. Loop 54 används som sökmotor och Apica för lasttester och prestandaoptimering. Svenskt Tenn använde sig tidigare av ERP-systemet Dynamics AX/NAV som parallellt med projektet implementerats i en uppgraderad version av Navipro. Lösningen driftas i en lastbalanserad uppsättning med CDN hos Episerver Everweb.

I den här typen av projekt är det viktigt att ha en tydlig tidsram och en välfungerande arbetsprocess från början till slut. Det gäller också att kunna hålla en tät dialog med samtliga inblandade, något som har fungerat mycket bra i samarbetet med NetRelations.

Catarina Tagebjer E-handelschef, Svenskt Tenn

Analys och optimering blir vägledande i den fortsatta utvecklingen

Det iterativa arbetssätt som präglat arbetet inför första lanseringen fortskrider även efter lansering, med ursprung i kontinuerlig mätning av hur den nya lösningen presterar i relation till uppställda projektmål i kombination med  slutanvändarnas beteende och feedback. NetRelations arbetar löpande tillsammans med Svenskt Tenn med analys och optimering baserat på både kvantitativ och kvalitativ data, och ett flertal nya funktioner är redan under framtagande i syfte att vässa användarens upplevelse.

Svenskt Tenns nya webbplats har tagits emot med värme och uppskattning såväl internt som externt. Den har blivit både omtalad och omskriven för den väl genomtänkta kombinationen av bilder, texter, nyheter och historia. Vi har tagit ett stort kliv i Svenskt Tenns digitala utveckling, och är väldigt stolta över att ha nått så här långt.

Thommy Bindefeld Marknadschef och kreativt ansvarig, Svenskt Tenn

Vill du veta mer om projektet?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så berättar vi gärna mer.