Intranät/Webbplats/Extranät

Specialfastigheter

Under 2013 fick NetRelations tillsammans med Elicit förtroendet att förvalta och vidareutveckla applikationer och system för Specialfastigheter. NetRelations ansvarar för SharePoint-plattformen som vi uppdragets start innefattade publik webb, extranät, intranät och ärendehantering. Elicit arbetar primärt med förvaltning och vidareutveckling av verksamhetssystem som är integrerade med SharePoint-plattformen, som exempelvis ekonomiapplikationer. 

NetRelations har etablerat en strategisk och proaktivt förvaltning för intranätet och hela SharePoint-plattformen där fokus har varit på följande delar: 

  • Effektivisering av processer för utveckling, test och leverans
  • Stabilisering av lösningen genom översyn av plattformens kodbas och beroenden, samt implementering av framtagna åtgärdsförslag i enlighet med ett mer framtidssäkert sätt att koda. Hela kodbasen har byggts om från SharePoint 2007 till 2010.
  • Etablering av ett nytt arbetssätt för närmare samarbete gällande kravställning och uppföljning
  • Optimering av hanteringen av användare och behörigheter och implementeraing av en ny modell samt migrering av data från den gamla modellen
  • Nyutveckling av funktionalitet, som exempelvis en rapportgenerator med diagram och statistik som exporteras till PowerPoint 

Intranätet är ett nav för andra system och social interaktion

Utöver ovanstående fokusområden har arbetet med intranätet också inneburit en hel del integrationer då intranätet är Specialfastigheters nav för att komma åt många andra system. Idag används datalager som mellanhand, exempelvis finns alla fastigheter att hitta på intranätet via ett datalager. En funktion för att pusha nyheter från intranätet till Specialfastigheters extranät har också utvecklats. Redaktörerna väljer ut vilka nyheter de önskar att publicera publikt genom ett enkelt knapptryck.

Intranätet har också fått flera inslag av sociala aktiviteter som kommentarsfält i anslutning till nyheterna samt möjlighet att gilla och rikta nyheterna till specifika målgrupper.

I slutet av 2014 utvecklades en servicefunktion i form av ett särskilt flöde för beställning av ritningar. Användarna kan nu enkelt skicka sin begäran om en ritning direkt via intranätet.   

Ett prisbelönt intranät som löser medarbetarens vardagsutmaningar 

Specialfastigheters intranät placerat sig väl i föreningen ”Redaktörer interna mediers” tävling ”Sveriges bästa intranät” 2014 genom att få ett av de två fina hedersomnämnanden som delades ut: 

”Specialfastigheters intranät visar vilken framgångsväg det är att våga välja, och våga välja bort. Kraften i utvecklingen har lagts på det som verkligen betyder något för medarbetarna. Intuitiv sök, noggrann incidenthantering, enkel dokumenthantering och – inte minst – fastigheterna som intranätets allra viktigaste tjänst.

Specialfastigheter får ett hedersomnämnande i Sverige bästa intranät 2014 för sitt strategiska val att koncentrerat lösa de viktigaste utmaningarna som medarbetarna hade.”