Webbplats

Snus- och Tändsticksmuseum

I början av 2016 fick vi på NetRelations uppdraget att bygga en helt ny webbplats på Episerver till Snus- och Tändsticksmuseum. Museet hade då varit stängt en tid för renovering och ombyggnation och hade som ambition att lansera en helt ny webbplats i samband med nyöppningen. 

Syftet med den nya webbplatsen var tydligt från start. Det handlade om att skapa en mötesplats för museets olika målgrupper som tydligt ska möta deras behov samt att webbplatsen ska vara en marknadsföringskanal för museet och dess verksamhet. Målet med nya snusochtandsticksmuseum.se var också att den tydligt ska förmedla kunskap och information om museet och dess ämnesområde på ett lättillgängligt sätt.

Många byråer visade intresse för att få göra vår nya webbplats, men NetRelations var den enda byrån som faktiskt hade egna idéer från början. Även om vi hade klart för oss vilket mål och syfte den nya webbplatsen skulle ha samt vilka målgrupper vi vill jobba mot så betyder det mycket att man får byråns sida ”går igång” på projektet från början och visar upp idéer.

Elaine Edholm Projektledare, Snus- och Tändsticksmuseum

NetRelations team inledde arbetet med att genomföra en heldagsworkshop för att skapa sig en bild av nuläge, önskat läge, målgrupperna och deras behov, varumärket och de effektmål som fanns framtagna.

Under workshopen tydliggjordes ett antal värdeord som spelade en viktig roll i den fortsatta utformningen av den nya webbplatsen. Snus- och Tändsticksmuseum har exempelvis som mål att förmedla den objektiva sanningen och historien med passion och lustfylldhet.

Under workshopen blev det tydligt att Snus- och Tändsticksmuseum behöver göra en varumärkesförflyttning för att ovanstående exempel på värdeord ska ha möjlighet att uppfyllas. Under workshopen identifierade NetRelations team att förflyttningen behöver ske inom ett antal prioriterade områden där webbplatsen kan vara en del i att hjälpa till att förändra positioneringen av varumärket.

Prioriterade områden blev grunden för ny funktionalitet

De områden som Snus- och Tändsticksmuseum valde att prioritera lite extra i sin varumärkesförflyttning och därmed har haft direkt påverkan på webbplatsens utformning är följande: 

Interaktion

Det framtida Snus- och Tändsticksmuseum behöver, utöver att erbjuda information, interagera mer med sina besökare. NetRelations identifierade vilken typ av moment som bidrar till att skapa en mer interaktiv upplevelse för besökaren. Exempelvis arbetade vi med ett nära bildspråk där personer och aktiviteter tydligt hamnade i centrum. Copyn präglas av engagerande och levande fraser som ”just nu” och ”på gång”. Vi arbetade också mycket med att förtydliga de aktiviteter som museet erbjuder då ett av målen med webbplatsen är att öka antalet deltagare på till exempel snusprovningarna.

Modernitet och lustfylldhet

Idag andas både museet och webbplatsen historia. Att verka som ”historieberättaren” är en grundbult i Snus- och Tändsticksmuseums vision. På den nya webbplatsen blev utmaningen att hitta ett sätt att göra detta med en modernare ton och skapa mer lustfylldhet för besökaren.

Utöver att skapa mer lustfylldhet identifierades också att Snus- och Tändsticksmuseum behöver bli bättre på att förmedla historien på ett intressant sätt. Besökaren behöver snabbt få en ”wow”-känsla för att inspireras att fördjupa sig i de historier som webbplatsen presenterar.

Ökad varumärkeskännedom

Snus- och Tändsticksmuseum vill göra en förflyttning från att vara ”ett litet museum i Sverige” till ”ett stort museum i Sverige”. Denna vision innebär att varumärkeskännedomen behöver öka. För att lyckas med detta blir det viktigt att Snus- och Tändsticksmuseum förmedlar värden utöver det värde som själva utställningarna ger. Vi har tillsammans därför kartlagt vilka kringliggande faktorer Snus- och Tändsticksmuseum kan ta hjälp av för att får en skjuts i sin varumärkeskännedom.

Teamet uppvisade en förmåga att kunna kommunicera både med mig som inte är den tekniskt kunniga i vår projektgrupp samt med min kollega som ställde de mer tekniska frågorna. Jag upplevde stor lyhördhet och flexibilitet.

Elaine Edholm Projektledare, Snus- och Tändsticksmuseum

Tydligt, rent och samtida!

Den nya webbplatsen, baserad på Episerver, såg dagens ljus i början på mars 2016. Vårt samarbete med Snus- och Tändsticksmuseum fortsätter nu i en proaktiv vidareutveckling av webbplatsen.

NetRelations uppvisade stor förmåga att ro iland projektet trots att vi alla drabbades av den stora influensaepidemin i februari. Jag tycker om att samarbeta med människor som inte är rädda för att kavla upp ärmarna och jobba hårt ända in i kaklet! Jag är också mycket nöjd med att använda publiceringsverktyget Episerver. Det är lätt att lära sig och lätt att använda. Rent designmässigt så är webbplatsen en succé. Tydligt, rent och samtida!

Elaine Edholm Projektledare, Snus- och Tändsticksmuseum

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar?

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret. 

Inspiration

HusmanHagberg

NetRelations fick i uppdrag av mäklarkedjan HusmanHagberg att lansera både en ny webbplats och ett…

Nobia

NetRelations har byggt en gemensam webbplattform åt kökskoncernen Nobia i syfte att skapa affärsnytta…