Kommunikation och kundnytta – historien om NetRelations och Sandvik

När Göran Fredrik Göransson grundade Sandvik år 1862 var webben lika främmande som potatisen hade varit i Sverige ett sekel tidigare. Göran var först i världen med att lyckas använda Bessemermetoden vid industriell stålframställning – en stor innovation för gruvindustrin. Tänk om han hade vetat då hur hans Sandvik skulle bli industrins pionjär även inom digitaliseringen. Kanske är det just hans mod och nyfikenhet som än idag genomsyrar organisationen och driver Sandvik framåt.

Drygt 140 år efter Sandviks födelse grundades NetRelations. Deras mål var att hjälpa företag att hitta rätt i den rådande digitaliseringen, som vid det här laget hade pågått under många år, och fortsatte ta nya vägar. NetRelations såg ett ökat behov av digital användarvänlighet och tillgänglighet, och nischade sig på just dessa områden.

År 2008 hade tajmingen blivit helt rätt och vägarna skulle komma att korsas för de två företagen. Två företag med helt olika erbjudanden och bakgrunder, men med samma innovationsanda och driv, var nu inte bara redo utan också i behov av att mötas. Med en delad vision om att skapa synergier som inte bara gör skillnad, utan som också gör det på ett funktionellt och användarvänligt sätt, kunde det inte bli mer rätt.

Början på något stort

När ett par digitala proffs från NetRelations åkte upp till Sandviken för att vara med och pitcha om att få utveckla en av Sandvik-koncernens externa webbsidor, Kanthal, anade de inte hur stort samarbetet skulle komma att bli. I konkurrens med större och mer namnkunniga byråer hade NetRelations inga större förväntningar på att kamma hem uppdraget som var en helt ny webblösning baserad på Episerver. Trots den tuffa konkurrensen lyckades NetRelations vinna Sandviks förtroende, och har sedan dess förvaltat det med största omsorg och respekt.

Vi hade inte direkt på oss några Armani-kostymer. Det var ett öppet och ärligt samtal på fyra timmar, där vi pratade om vilka vi är, vad vi gör och vad vi kan. Det gick uppenbarligen hem.

Kenneth Karlsson , VD NetRelations

Ett uppdrag blev till två, som växte till fem och senare tio. Och så fortsatte det. Under de senaste tio åren har NetRelations utvecklat många webblösningar till Sandviks olika varumärken och affärsområden, alla i Episerver. Samtidigt har de samlat alla koncernens tidigare 112 intranät i en och samma SharePoint-lösning, ett jobb som krävt stort engagemang från båda företagens håll. Med de utvecklade webblösningarna kom många förändringar att ske. Det har skapats smartare och uppfräschade lösningar för allt från teknik till formspråk och design – något som minst sagt varit en utmaning att knyta ihop.

Det har absolut inte varit lätt att integrera alla delar och få det att fungera bra. En del varumärken har till exempel helt egna grafiska identiteter, men måste ändå kunna samsas under samma tak. Dessutom är det mycket innehåll och struktur som ska sättas. Det har varit många pusselbitar att få på plats, men med dedikerade och kunniga team på båda sidor har vi lyckats få ihop det bra. Det är också komplexiteten som gör Sandvik till en så rolig kund!

Anna Grevlind , Digital strateg och projektledare, NetRelations

Förändring och förnyelse

Ett långsiktigt samarbete som sträcker sig över ett decennium innebär en utmaning i att hela tiden låta de tekniska lösningarna följa Sandviks utveckling. Eftersom Sandviks alla varumärken är i ständig förändring behöver användarvänlighet, design och struktur uppdateras och utvecklas för att möta nya behov. Man kan aldrig känna sig klar.

För externwebbarna handlar arbetet dessutom om att utveckla och underhålla olika typer av tjänster och e-handelslösningar, samt att göra löpande mätning och analys av användarnas beteenden. Med andra ord är arbetsprocessen hela tiden pågående, och i behov av konstant underhållning och uppdatering.

Innovation kräver friktion

Även de bästa av samarbeten möter motvind och ställs inför mer eller mindre tuffa utmaningar ibland. Friktion är vad som skapar nya tankebanor och nya sätt att jobba på, och därmed det som bidrar till nytänkande lösningar i längden. För NetRelations och Sandvik har samarbetet stundtals inneburit motgångar och hinder, och tur är väl det, för annars hade de troligtvis aldrig lyckats åstadkomma allt de gjort tillsammans idag.

Det faktum att Sandvik är en global organisation med dotterbolag i mer än 60 länder samt försäljning i 150 länder med mängder av varumärken har ibland varit en utmanande faktor i arbetet, inte minst rent praktiskt.

Att jobba med en så stor organisation som Sandvik innebär att det rent praktiskt uppstår många utmaningar längs vägen. Då krävs det att det finns en bra projektgrupp med tydliga roller på båda sidor, där det råder en öppen kommunikation. Det har vi lyckats med.

Henrik Anderson , Kundansvarig projektledare för Sandvik, NetRelations

Ingredienserna i framgångsreceptet

Ta en del tydlighet, en del förtroende, en del kompetens och en del relationsvård. Blanda. Klart! Låter det enkelt? Det är det inte. För även om samtliga parter är överens om ingredienserna behöver måtten vara rätt och degen smakas av med jämna mellanrum.

Att NetRelations och Sandvik tidigt hittade en metod för den perfekta mixen har inte bara varit viktigt, utan helt avgörande för det långa och goda samarbetet.

Den metod som tidigt i resan togs fram har inneburit att alla har haft en tydlig bild av hur de ska jobba, med klara mål och visioner att sträva efter. Tillsammans har företagen jobbat med ett starkt kundfokus där de tagit fram tydliga målgrupper, personas och strategier för att förstå kundernas beteende och behov – och därmed få en bättre bild över hur de ska jobba för att nå fram till de olika målgrupperna.

Arbetsmetoden som NetRelations tog fram anammade vi med hull och hår. Metoden grundade sig i idén om att kunden alltid ska stå i fokus. Det var ett sånt välutvecklat koncept så vi kände oss trygga med vad de skulle leverera. Med en tydlig och välarbetad metod är det svårt att göra fel.

Jörgen Andersson , Digital Communications Manager, Sandvik Group

Kundnyttan framför allt, förtroende som grund

Förnyelse, eller innovation om man så vill, finns i båda företagens DNA, och är en av många anledningar till att samarbetet fungerar så bra. En annan viktig aspekt av det lyckade samarbetet har varit den delade synen på IT och digitala lösningar. Vad NetRelations hjälper Sandvik med baseras såklart på IT, men det är inte de digitala lösningarna i sig som är målet. Att se till kundnyttan är A och O när man bygger IT-lösningar, annars har de inget värde.

Gott samarbete kräver stort förtroende, och det kommer inte över en natt. Att förstå varandras processer, metoder och modeller tar tid. Att hålla ihop länge, oavsett relation, handlar om att lyckas vårda relationen längs vägen så att den inte slits sönder. Kärnan i samarbetet mellan Sandvik och NetRelations är, och har alltid varit, deras förståelse för varandra. Gott samarbete är en färskvara, som hela tiden måste slipas och underhållas. Precis som alla Sandviks intern- och externwebbar.

Att vi har jobbat transparent och ärligt med förståelse för att misstag görs från båda sidor, är det som varit och är nyckeln till vårt framgångsrika samarbete.

Kenneth Karlsson , VD NetRelations

Nu inleds decennium två

Idag, tio år efter det där kostymfria första mötet i Sandviken, är det mycket som har hänt. Många projekt har påbörjats, avslutats och rullar på. Visst kan vi konstatera att det är många faktorer som bidragit till att samarbetet aldrig stagnerat: metoden, kompetensen, de tydliga rollerna, innovationsandan, kundfokuset och friktionen är alla faktorer som bidragit till det framgångsrika samarbetet.

Men kanske är det så, att den absolut viktigaste förutsättningen för det lyckade samarbetet är de där öppna och ärliga samtalen. Det var så det började i Sandviken för tio år sedan, och det är så det fortsätter än idag. Öppet, ärligt och respektfullt.

Nu fortsätter resan och det gäller för NetRelations att vara fortsatt konkurrenskraftiga och erbjuda rätt kompetenser, metoder och tjänster. Det är med spänning, arbetslust och mycket glädje som NetRelations tillsammans med Sandvik hoppas få fortsätta tackla den digitala utvecklingen.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med dina digitala utmaningar!